Previous Activities

บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนาวิชาการ

  บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนาวิชาการ The Second Northeast MFM FORUM 2024 #สำหรับบุคลากรที่ดูแลสตรีตั้งครรภ์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ . ซึ่งในงานประชุมครั้งนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญด้าน #เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ทั้งในส่วนของภาคอีสานมาบรรยายและร่วมให้ความเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแนวทางปฏิบัติและสร้างเครือข่ายการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง . โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ที่โรงแรม Pullman Khon Kaen Raja Orchid .

บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนาวิชาการ Read More »

บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด ขอร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส โรงพยาบาลนวเวช ฉลองครบรอบ 3 ปี “3rd Years Anniversary Healthy Together”

บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด ขอร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส โรงพยาบาลนวเวช ฉลองครบรอบ 3 ปี “3rd Years Anniversary Healthy Together” โดยมีตัวแทนของบริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมแสดงความยินดี โดยมอบของที่ระลึกให้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ รื่นเริง ลีลานุกรม ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนวเวช เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ โดยงานดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา . โรงพยาบาลนวเวช มีความเป็นเลิศด้านศูนย์แม่และเด็ก และมุ่งเน้นการดูแลตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ เพื่อการวางแผนครอบครัวอย่างมีคุณภาพ .

บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด ขอร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส โรงพยาบาลนวเวช ฉลองครบรอบ 3 ปี “3rd Years Anniversary Healthy Together” Read More »

“ไครโอวิวา” ส่งมอบเงินบริจาคจากโครงการ “รอยยิ้ม…จากความสุข ไม่รู้จบ”

“ไครโอวิวา” ส่งมอบเงินบริจาคจากโครงการ “รอยยิ้ม…จากความสุข ไม่รู้จบ” เพื่อร่วมสมทบทุน มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กองทุนเพื่อผู้ป่วยเด็ก-สาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี กองทุนปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดกุมารเวชศาสตร์ ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ตึกมหิดลบำเพ็ญ โดยได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิโรงพยาบาลศิริราช ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.เหลือพร ปุณณกันต์ กรรมการผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการและเหรัญญิกศิริราชมูลนิธิ รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการเเละคุณค่าองค์กร ศ.พญ. จารุพิมพ์ สูงสว่าง หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รศ. พญ. กลีบสไบ สรรพกิจ หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี อ.พญ. ชญามน ทักษ์ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี ผศ.พญ. ณัศวีร์ วัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี นับเป็นความซาบซึ้งต่อ บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์มาตรฐานระดับโลก นำโดยคุณจิรัญญา ประชาเสรี” ประธานกรรมการบริหาร –

“ไครโอวิวา” ส่งมอบเงินบริจาคจากโครงการ “รอยยิ้ม…จากความสุข ไม่รู้จบ” Read More »

CSR-MUxCryoviva

เพราะรอยยิ้มจากการให้ มีความสุขได้ไม่รู้จบ Cryoviva ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุนในกองทุนปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดกุมารเวชศาสตร์ ศิริราชมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จากสถิติทางสุขภาพของปี พ.ศ. 2565 พบว่าคนไทยป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียประมาณ 500,000 คน หรือคิดเป็น 1% ของประชากรไทย และยังพบอีกความผิดปกติของการเป็น ‘พาหะธาลัสซีเมีย’ ประมาณ 18 ล้านคน หรือคิดเป็น 30% ของประชากรอีกด้วย โดยพาหะธาลัสซีเมียนี้เราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเรากำลังพบปัญหาสุขภาพนี้อยู่ และที่สำคัญคือโรคธาลัสซีเมียและโรคระบบเลือดต่าง ๆ จะส่งผลถึงปัญหาสุขภาพของลูกน้อยอีกด้วย  ‘การจัดเก็บสเต็มเซลล์’ จึงเป็นทางเลือกสุขภาพที่สามารถฟื้นฟูโรคระบบเลือดได้เป็นอย่างดี และยังสามารถฟื้นฟูสุขภาพได้มากกว่า 85 กลุ่มโรคร้ายได้อีกด้วย Cryoviva เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญในการจัดเก็บสเต็มเซลล์ และมีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ โดยการร่วมรับบริจาคและสมทบทุนกับมหาวิทยาลัยมหิดล คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี ใน ‘กองทุนปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดกุมารเวชศาสตร์’ เพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ต้องเข้ารับการฟื้นฟูสุขภาพจากความเสื่อมที่เกิดจากโรคร้าย และเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นจากการฟื้นฟูด้วยสเต็มเซลล์นั่นเอง โดยทาง Cryoviva จึงขอเป็นตัวแทนในการระดมทุนรับบริจาคในกองทุนปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดกุมารเวชศาสตร์ ศิริราชมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพจากโรคระบบเลือดต่าง ๆ โดยสามารถบริจาคได้ที่  เลขบัญชี 925-021-6000 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนอโศกมนตรี

CSR-MUxCryoviva Read More »

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Cryoviva Family : “Art & Play สนามลูกเล่น”

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Cryoviva Family : “Art & Play สนามลูกเล่น” ไครโอวิวามอบความสุขอย่างต่อเนื่อง พาครอบครัวไครโอวิวา สร้างประสบการณ์อันแสนพิเศษ ที่จะให้ทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมสร้างสรรค์จินตนาการ ที่มาพร้อมกิจกรรมWorkShop ต่างๆ การแสดงโชว์เอาใจคุณหนูๆ สร้างความประทับใจ และความสนุกนานให้แก่สมาชิกครอบครัวไครโอวิวา . ขอขอบพระคุณพาร์ทเนอร์น่ารักที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้… โรงพยาบาลเวชธานี Arau.baby Thailand Tiny Nose OPAN Baby Gift SIRIBUNCHA               โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นที่ WonderWood Phatthanakan 51 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ไครโอวิวาขอขอบคุณทุกครอบครัวที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และเรายังคงมีกิจกรรมดีๆสนุกๆแบบนี้ มาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกอีกมากมาย แล้วพบกับกิจกรรมดีๆที่ทางไครโอวิวาจะมอบให้นะคะ . #ไครโอวิวาเคียงข้างทุกคุณภาพชีวิตด้วยสเต็มเซลล์ประสิทธิภาพสูงสุด . ไครโอวิวา ธนาคารรับฝากเก็บสเต็มเซลล์ ผู้นำนวัตกรรมมาตรฐานในระดับสากล อยู่เคียงข้างคุณภาพชีวิตของทุกคนในครอบครัว

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Cryoviva Family : “Art & Play สนามลูกเล่น” Read More »

โครงการ CSR “ไครโอวิวา ส่งต่อรอยยิ้มจากความสุข…ไม่รู้จบ”

โครงการ CSR “ไครโอวิวา ส่งต่อรอยยิ้มจากความสุข…ไม่รู้จบ” ร่วมสมทบทุน มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รายการกองทุนเพื่อผู้ป่วยเด็ก – สาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี กองทุนปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดกุมารเวชศาสตร์ D002604 บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยปลูกฝังให้บุคลากรภายในองค์กรรวมถึงในสังคมมีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของผู้ป่วยโรคเลือดอย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป โครงการ “ ไครโอวิวา ส่งต่อรอยยิ้มจากความสุข…ไม่รู้จบ” โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคเลือด มะเร็ง หรือโรคทางกรรมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ด้วยวิธีการรักษาทั่วไป และมีความจำเป็นต้องปลูกถ่ายไขกระดูก หรือ ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด  (สเต็มเซลล์ หรือ stem cell) โดยใช้เลือดจากรก, สายสะดือ หรือจากผู้บริจาคเซลล์อื่นๆ จึงจะหายได้ เนื่องจากการรักษาด้วยวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายสูง  ทางบริษัทฯ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ โดยการร่วมรับบริจาคและสมทบทุนกับมหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รายการกองทุนเพื่อผู้ป่วยเด็ก – สาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี กองทุนปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดกุมารเวชศาสตร์ D002604 ขอเชิญร่วมส่งต่อความรัก ได้ตั้งแต่วันนี้

โครงการ CSR “ไครโอวิวา ส่งต่อรอยยิ้มจากความสุข…ไม่รู้จบ” Read More »

Cryoviva Family สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกครอบครัวไครโอวิวาเท่านั้น!!

ฟรี! เข้าร่วมกิจกรรม “Art & Play สนามลูกเล่น” สร้างประสบการณ์อันแสนพิเศษ ที่จะให้ทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมสร้างสรรค์จินตนาการ ที่มาพร้อมกิจกรรมWorkShopต่างๆ และรับของที่ระลึกสุดประทับใจ ภายในงานเท่านั้น!! พิเศษ! สำหรับครอบครัวไครโอวิวา 40 ครอบครัวแรกที่ลงทะเบียนเท่านั้น* โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นที่ WonderWood Phatthanakan 51 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 เป็นต้นไป – ลงทะเบียนรับสิทธิ์ : คลิกเลย!! ***เงื่อนไขการร่วมสนุกเข้าร่วมกิจกรรม 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิกครอบครัวไครโอวิวาแล้วเท่านั้น (ลูกค้าที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์กับบริษัท) 2. ลูกค้า 1 ครอบครัวจะได้รับ 1 สิทธิ์เท่านั้น 3. ลูกค้า 1 ครอบครัวจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมฟรี สำหรับ 4 ท่าน (ไม่สามารถเพิ่มจำนวนที่นั่งได้ เนื่องจากสิทธิมีจำนวนจำกัด) 4. ร่วมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 3 พฤศจิกายน

Cryoviva Family สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกครอบครัวไครโอวิวาเท่านั้น!! Read More »

บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัลระดับนานาชาติจากเวทีระดับโลก

บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัลระดับนานาชาติจากเวทีระดับโลก International Business Magazine Award 2023 ในสาขา Most Trusted Healthcare Provider Thailand 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสารทางธุรกิจและการเงินชั้นนำจากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่บริษัทชั้นนำ ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกองค์กรต่างๆ ที่มีผลดำเนินงานทางธุรกิจที่โดดเด่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับรางวัล โดยได้รับการพิจารณาจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจตลอด 16 ปีที่ผ่านมา ไครโอวิวา มีความแข็งแกร่งทั้งผู้นำองค์กรและทีมงานที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความมุ่งมั่น ในการนำเทคโนโลยีด้านการจัดเก็บสเต็มเซลล์มาใช้ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ทำให้ ไครโอวิวา กลายเป็นผู้นำนวัตกรรมสเต็ม เซลล์มาตรฐานระดับสากล อีกทั้งยังไม่หยุดพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี อย่างยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับสากล

บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัลระดับนานาชาติจากเวทีระดับโลก Read More »

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.