Lab and Process Uniqueness

เทคโนโลยี

ห้องปฏิบัติการไครโอวิวา (ประเทศไทย)

รับชมวิดิโอ

ผู้เชี่ยวชาญทางห้องปฏิบัติการ

ผู้เชี่ยวชาญทางห้องปฏิบัติการ แพทย์ที่ปรึกษา

ดร.นพ. ศุภชัย เอกวัฒนกิจ

ผู้อำนวยการแพทย์

ดร. อาคม ใสงาม

ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ

ดร. อรณัชชา พ่วงแพ

ผู้จัดการประกันคุณภาพ

ดร. มายางค์ วัตส์

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

แพทย์หญิงกุสุมา คุณาวงษ์กฤต

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Better Being Hospital

แพทย์หญิงสิริธีรา ศรีจันทพงศ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

La Vie Detox and Wellness Center

Collection Processing Storage Distribution Service Consultant

ควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมภายใต้ข้อกำหนดของ American Association of Blood Bank (AABB) เพื่อความมีชีวิตของ Stem Cells

ควบคุมให้ปลอดเชื้อ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บที่ห้องคลอด จนถึงห้องจัดเก็บเซลล์

ระบบการระบุตัวตนด้วย Primary ID Bar code ป้องกันความผิดพลาดต่อผู้รับบริการที่จะนำไปใช้

 

 

 

ห้องแล็บไครโอวิวา เป็นห้องแล็บที่ได้มาตรฐาน American Association of Blood Bank (AABB) ทั้งในด้านการจัดเก็บและเพาะเลี้ยงเซลล์

อุปกรณ์และน้ำยา ที่ใช้ตรวจสอบและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์เป็นแบบ Clinical grade ซึ่งมีคุณภาพสูงสุด

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ เป็นมาตรฐานสากลจากสหรัฐอเมริกา

น้ำยารักษาความมีชีวิตของเซลล์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP และ USFDA ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบการตรวจสอบ เชื้อโรค ไวรัส และคุณภาพเซลล์แบบครบวงจร

 

 

 

 

 

ถังจัดเก็บสเต็มเซลล์ สามารถคงคุณภาพสเต็มเซลล์ได้ยาวนานถึง 20 วัน แม้เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟดับ หรือ ท่อส่งไนโตรเจนเหลวมีปัญหา สามารถเคลื่อนย้ายไปที่ปลอดภัยนอกอาคารได้ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

สถานที่จัดเก็บ อยู่ในพื้นที่สูง เพื่อป้องกันอุทกภัย พร้อมด้วยระบบป้องกันความปลอดภัยหลายชั้น

ระบบการเติมไนโตรเจนเหลวอัตโนมัติ

การติดตั้งระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ได้รับการติดตั้งระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

 

 

 

การควบคุมอุณหภูมิและเวลาในการขนส่ง อุปกรณ์ กล่องและถังที่ใช้จัดเก็บสเต็มเซลล์ ผ่านการรับรองในการใช้จัดเก็บขนย้ายตัวอย่างเลือดตามมาตรฐาน American Association of Blood Bank (AABB)

บรรจุภัณฑ์ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IATA (International Air Transport Association) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

ทีมผู้เชี่ยวชาญและทีมงานพร้อมให้บริการ จัดเก็บเลือดสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ เยื่อหุ้มรก และเนื้อเยื่อไขมัน สู่ห้องปฏิบัติการให้กับครอบครัวไครโอวิวาทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถจัดส่งเลือดเพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว

บริการจัดหาสเต็มเซลล์ที่มีมาตรฐานเดียวกันแก่ครอบครัวไครโอวิวา จากองค์กรเครือข่ายของไครโอวิวากว่า 20 ประเทศทั่วโลก กรณีมีเหตุจำเป็น อาทิเช่น ประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา และ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

 

 

 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี พร้อมให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวไครโอวิวา

บริการแนะนำ แพทย์ โรงพยาบาล และสถานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคแก่ครอบครัวไครโอวิวา