สเต็มเซลล์ คืออะไร?

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือเซลล์ต้นกำเนิดที่มีความมหัศจรรย์และถือเป็นการแพทย์ทางเลือกเพื่อใช้รักษาและฟื้นฟูสุขภาพของทุกคนในครอบครัวได้แล้วในปัจจุบัน

เนื่องจาก Stem Cell มีความสามารถในการแบ่งตัวได้อย่างไม่จำกัดและยังเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายได้มากมายตามแหล่งต้นกำเนิด ทำให้ Stem Cell ได้ถูกวิจัยและพัฒนาโดยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก พบว่า สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดสามารถใช้รักษา 85 โรคร้ายแรงได้ในปัจจุบัน ได้แก่ กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดทุกชนิด กลุ่มโรคไขกระดูกผิดปกติ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคที่เกิดจากความผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือดแดง โรคจากความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญอาหาร รวมไปถึงยังสามารถฟื้นฟูสุขภาพจากความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายได้อีกด้วย

โดย Stem Cell มีกลไกลที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พัฒนาเป็นเซลล์ต่าง ๆ เพื่อเข้าไปทดแทนเซลล์ที่สูญเสียไปให้กลับมาทำหน้าที่ภายในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของ Stem cell

✓ แบ่งตัวได้อยู่เสมอและแบ่งตัวได้อย่างไม่จำกัด
✓ มีหน้าที่ในการสร้างเซลล์ใหม่เพื่อมาทดแทนเซลล์เก่าที่เสื่อมสภาพหรือถูกทำลาย
✓ สามารถพัฒนาเป็นเซลล์อื่น ๆ ได้ เช่น เซลล์ผิวหนัง เซลล์เม็ดเลือด เซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เซลล์กระดูก และเซลล์ไขมัน

ประโยชน์ของการนำสเต็มเซลล์ไปใช้

✓ ใช้ในการรักษาและฟื้นฟูโรคต่าง ๆ (ตามแหล่งต้นกำเนิดที่แตกต่างกัน)
✓ ช่วยในเรื่องของผิวพรรณและความงาม
✓ ใช้ในการทดลองเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของยา และการรักษาแบบใหม่ เช่น ยีนบำบัด

เก็บสเต็มเซลล์กับ Cryoviva ธนาคารสเต็มเซลล์มาตรฐานระดับสากล

สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิด…หลักประกันทางสุขภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคที่มีความรุนแรงได้กว่า 85 โรค ให้กับลูกน้อย และเพื่อช่วยฟื้นฟูความเสื่อมของร่างกายให้กับทุกคนในครอบครัว เลือกเก็บกับธนาคารสเต็มเซลล์ที่มีมาตรฐาน ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เลือก Cryoviva

เราพร้อมให้บริการเก็บสเต็มเซลล์ทารก หรือสเต็มเซลล์จากรกจากเลือดสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ และเนื้อเยื่อไขมัน และนำมาผ่านกระบวนการเพาะเลี้ยงโดยเครื่องมือและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ สเต็มเซลล์ที่มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานการรับรอง AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies) ซึ่งปัจจุบันเรามีการให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการจัดเก็บและการเพาะเลี้ยงแห่งเดียวในประเทศไทย

✓ ปลอดภัย
✓ ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
✓ มีมาตรฐานการรับรองในระดับสากล
✓ ให้บริการอย่าง “มีคุณภาพและมีจริยธรรม”
✓ ได้รับรางวัลการันตีมากมายจากหลากหลายประเทศทั่วโลก
✓ ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์จากสหรัฐอเมริกา

เก็บ Stem Cell กับ Cryoviva
ผู้นำนวัตกรรมสเต็มเซลล์ ภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัย สูงสุด
ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เพราะเราให้ความสำคัญในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การจัดเก็บสเต็มเซลล์ การเพาะเลี้ยง ครอบคลุมไปสู่กระบวนการการนำไปใช้ เพื่อให้ตรงกับปัญหาสุขภาพและความต้องการเฉพาะบุคคล โดยมีการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานการรับรองในระดับสากลที่ควบคุมทุกขั้นตอนโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดของคุณและทุกคนในครอบครัว รวมไปถึงการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานเฉพาะทาง ในด้านการวางแผนการจัดเก็บสเต็มเซลล์เพื่อให้ได้สเต็มเซลล์ราคาที่คุ้มค่าและเหมาะที่สุดสำหรับคุณ

เก็บสเต็มเซลล์อย่างปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ Cryoviva

มอบหลักประกันทางสุขภาพให้คุณ ลูกน้อย และทุกคนในครอบครัวได้ง่าย ๆ ด้วยการเลือกเก็บ Stem Cell กับ Cryoviva เพื่อนำไปใช้ในการฟื้นฟูความเสื่อมหรือโรคร้ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

เพราะ Stem Cell ในปัจุบันเป็นอีกหนึ่งการแพทย์ทางเลือกที่ถูกวิจัยและศึกษาเพื่อนำมาใช้ในรักษาและฟื้นฟูความเสื่อมต่าง ๆ ที่อาจไม่มีการรักษาที่ทำให้หายขาดได้ ทำให้ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี Cryoviva มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยปัจจุบันได้มีการให้บริการต่าง ๆ ในการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งจากการจัดเก็บเลือดสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ เยื่อหุ้มรก และไขมัน เพื่อนำมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสาตร์และการแพทย์ให้ได้มาซึ่งสเต็มเซลล์จากทารก สเต็มเซลล์จากรก และสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมัน เพื่อให้คุณสามารถมอบเป็นหลักประกันทางสุขภาพ และช่วยฟื้นฟูความเสื่อมของเซลล์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้

โดยดำเนินการภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด ที่นอกจากจะได้รับการรับรองมาตรฐาน AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies) ที่มีการให้บริการทั้งด้านการจัดเก็บและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์แห่งเดียวในประเทศไทยในปัจจุบันแล้ว เรายังมีการดำเนินการที่มีคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้มาตรฐาน รางวัลเหรียญทอง “Quality Choice Prize” จาก ESQR (European Society for Quality Research) ประเทศเยอรมนี ที่ยืนยันได้ถึงความปลอดภัยในกระบวนการจัดเก็บและการนำสเต็มเซลล์มาใช้ในอนาคต

✓ ยืนยันถึงความน่าเชื่อถือด้วยการดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
✓ ยืนยันว่า Stem Cell ที่จะถูกนำมาใช้ในอนาคต จะเป็นเซลล์ที่ได้รับการจัดเก็บและเพาะเลี้ยงจากลูกน้อยหรือตนเอง 100%
✓ ยืนยันว่า Stem Cell ที่จัดเก็บนั้นจะไม่ถูกนำไปใช้กับผู้อื่น
✓ ยืนยันว่า Stem Cell ที่จัดเก็บนั้นจะไม่ถูกนำไปนำไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อื่น ๆ

นอกจากนี้ในการจัดเก็บ Stem Cell ของ Cryoviva เราจะใช้ระบบการจัดเก็บอัจฉริยะ Artificial intelligence หรือ AI Technology สุดฉลาดที่จะช่วยดูแล Stem Cell ให้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

ด้วยถังเก็บ Stem Cell พร้อมระบบถัง Liquid Nitrogen ขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการแช่แข็งได้อย่างรวดเร็ว ในอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถควบคุมและติดตามบันทึกระดับอุณหภูมิ ความชื้นและระดับน้ำยา ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีระบบเติม Liquid Nitrogen อัตโนมัติหากอุณหภูมิลดต่ำกว่าเกณฑ์ รวมถึงส่งแจ้งเตือนไปยังช่างเทคนิคให้สามารถควบคุมระบบทางไกลได้ผ่านมือถือทันที หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ Cryoviva จึงเป็นผู้นำนวัตกรรมสเต็มเซลล์ที่มีบริการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากทารก สเต็มเซลล์จากรก เลือดสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ และเนื้อเยื่อไขมันอย่างปลอดภัย พร้อมดูแลทุกคนในครอบครัวให้ได้รับ Stem Cell ที่มีคุณภาพและสามารถใช้เป็นหลักประกันทางสุขภาพได้ในอนาคต

“Your Life is Your Choice”
คุณภาพชีวิต…ที่คุณเลือกเองได้

เลือกเก็บ Stem Cell เพื่อตัวคุณเอง ลูกน้อย และทุกคนในครอบครัวด้วยบริการที่ครอบคลุมจาก Cryoviva ด้วยสเต็มเซลล์ราคาตามแพ็กเกจที่คุณเลือกได้

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการเก็บสเต็มเซลล์กับ Cryoviva

หากสนใจจัดเก็บสเต็มเซลล์จากทารก สเต็มเซลล์จากรก เลือดสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ และเนื้อเยื่อไขมันสามารถเตรียมความพร้อมโดยทำตามคำแนะนำ ดังนี้

Step 1 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บ Stem Cell ทารก ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ เพื่อวางแผนในการเข้ารับการจัดเก็บและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Step 2 ปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญของ Cryoviva เพื่อวางแผนในการจัดเก็บ Stem Cell ให้ลูกน้อย
Step 3 ทำข้อตกลงในการจัดเก็บ Stem Cell โดยเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
Step 4 คุณแม่จะได้รับกล่องเก็บ Stem Cell จากทาง Cryoviva หลังจากทำข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์
Step 5 คุณแม่เตรียมร่างกายให้พร้อมคลอด โดยนำกล่องเก็บ Stem Cell ไปมอบให้กับโรงพยาบาล ณ วันคลอด
Step 6 รับใบรับรองการเก็บ Stem Cell พร้อมผลตรวจจากห้องปฏิบัติการหลังจากการเก็บ Stem Cell เสร็จสมบูรณ์
Step 7 ติดต่อ Cryoviva เมื่อต้องการใช้เซลล์ต้นกำเนิด

เลือกเก็บสเต็มเซลล์โดยเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จัดเก็บสเต็มเซลล์จากทารกอย่างปลอดภัย
ด้วยมาตรฐานการจัดเก็บและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ระดับสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เลือก Cryoviva

  • pointCB-HSCs สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ
  • pointCT-MSCs สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อสายสะดือ
  • pointAM-MSCs สเต็มเซลล์จากเยื่อหุ้มรก
  • pointVivaCELL สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมัน
  • pointVivaGRAFT การดูดไขมันร่างกายเพื่อนำมาจัดเก็บ เพื่อรอใช้
  • pointPBSC สเต็มเซลล์จากกระแสเลือด
  • pointVivaBank ฝากไข่/ฝากสเปิร์ม
  • pointNatural Killer Cells (Cancer Immunotherapy)

สเต็มเซลล์และการนำไปใช้

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.