สเต็มเซลล์ คืออะไร?

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือเซลล์ต้นกำเนิดที่มีความมหัศจรรย์และถือเป็นการแพทย์ทางเลือกเพื่อใช้รักษาและฟื้นฟูสุขภาพของทุกคนในครอบครัวได้แล้วในปัจจุบัน

เนื่องจาก Stem Cell มีความสามารถในการแบ่งตัวได้อย่างไม่จำกัดและยังเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายได้มากมายตามแหล่งต้นกำเนิด ทำให้ Stem Cell ได้ถูกวิจัยและพัฒนาโดยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก พบว่า สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดสามารถใช้รักษา 85 โรคร้ายแรงได้ในปัจจุบัน ได้แก่ กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดทุกชนิด กลุ่มโรคไขกระดูกผิดปกติ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคที่เกิดจากความผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือดแดง โรคจากความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญอาหาร รวมไปถึงยังสามารถฟื้นฟูสุขภาพจากความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายได้อีกด้วย

โดย Stem Cell มีกลไกลที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พัฒนาเป็นเซลล์ต่าง ๆ เพื่อเข้าไปทดแทนเซลล์ที่สูญเสียไปให้กลับมาทำหน้าที่ภายในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของ Stem cell

✓ แบ่งตัวได้อยู่เสมอและแบ่งตัวได้อย่างไม่จำกัด
✓ มีหน้าที่ในการสร้างเซลล์ใหม่เพื่อมาทดแทนเซลล์เก่าที่เสื่อมสภาพหรือถูกทำลาย
✓ สามารถพัฒนาเป็นเซลล์อื่น ๆ ได้ เช่น เซลล์ผิวหนัง เซลล์เม็ดเลือด เซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เซลล์กระดูก และเซลล์ไขมัน

ประโยชน์ของการนำสเต็มเซลล์ไปใช้

✓ ใช้ในการรักษาและฟื้นฟูโรคต่าง ๆ (ตามแหล่งต้นกำเนิดที่แตกต่างกัน)
✓ ช่วยในเรื่องของผิวพรรณและความงาม
✓ ใช้ในการทดลองเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของยา และการรักษาแบบใหม่ เช่น ยีนบำบัด

เก็บสเต็มเซลล์กับ Cryoviva ธนาคารสเต็มเซลล์มาตรฐานระดับสากล

สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิด…หลักประกันทางสุขภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคที่มีความรุนแรงได้กว่า 85 โรค ให้กับลูกน้อย และเพื่อช่วยฟื้นฟูความเสื่อมของร่างกายให้กับทุกคนในครอบครัว เลือกเก็บกับธนาคารสเต็มเซลล์ที่มีมาตรฐาน ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เลือก Cryoviva

เราพร้อมให้บริการเก็บสเต็มเซลล์ทารก หรือสเต็มเซลล์จากรกจากเลือดสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ และเนื้อเยื่อไขมัน และนำมาผ่านกระบวนการเพาะเลี้ยงโดยเครื่องมือและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ สเต็มเซลล์ที่มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานการรับรอง AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies) ซึ่งปัจจุบันเรามีการให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการจัดเก็บและการเพาะเลี้ยงแห่งเดียวในประเทศไทย

✓ ปลอดภัย
✓ ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
✓ มีมาตรฐานการรับรองในระดับสากล
✓ ให้บริการอย่าง “มีคุณภาพและมีจริยธรรม”
✓ ได้รับรางวัลการันตีมากมายจากหลากหลายประเทศทั่วโลก
✓ ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์จากสหรัฐอเมริกา

เก็บ Stem Cell กับ Cryoviva
ผู้นำนวัตกรรมสเต็มเซลล์ ภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัย สูงสุด
ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เพราะเราให้ความสำคัญในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การจัดเก็บสเต็มเซลล์ การเพาะเลี้ยง ครอบคลุมไปสู่กระบวนการการนำไปใช้ เพื่อให้ตรงกับปัญหาสุขภาพและความต้องการเฉพาะบุคคล โดยมีการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานการรับรองในระดับสากลที่ควบคุมทุกขั้นตอนโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดของคุณและทุกคนในครอบครัว รวมไปถึงการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานเฉพาะทาง ในด้านการวางแผนการจัดเก็บสเต็มเซลล์เพื่อให้ได้สเต็มเซลล์ราคาที่คุ้มค่าและเหมาะที่สุดสำหรับคุณ

เก็บสเต็มเซลล์อย่างปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ Cryoviva

มอบหลักประกันทางสุขภาพให้คุณ ลูกน้อย และทุกคนในครอบครัวได้ง่าย ๆ ด้วยการเลือกเก็บ Stem Cell กับ Cryoviva เพื่อนำไปใช้ในการฟื้นฟูความเสื่อมหรือโรคร้ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

เพราะ Stem Cell ในปัจุบันเป็นอีกหนึ่งการแพทย์ทางเลือกที่ถูกวิจัยและศึกษาเพื่อนำมาใช้ในรักษาและฟื้นฟูความเสื่อมต่าง ๆ ที่อาจไม่มีการรักษาที่ทำให้หายขาดได้ ทำให้ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี Cryoviva มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยปัจจุบันได้มีการให้บริการต่าง ๆ ในการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งจากการจัดเก็บเลือดสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ เยื่อหุ้มรก และไขมัน เพื่อนำมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสาตร์และการแพทย์ให้ได้มาซึ่งสเต็มเซลล์จากทารก สเต็มเซลล์จากรก และสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมัน เพื่อให้คุณสามารถมอบเป็นหลักประกันทางสุขภาพ และช่วยฟื้นฟูความเสื่อมของเซลล์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้

โดยดำเนินการภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด ที่นอกจากจะได้รับการรับรองมาตรฐาน AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies) ที่มีการให้บริการทั้งด้านการจัดเก็บและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์แห่งเดียวในประเทศไทยในปัจจุบันแล้ว เรายังมีการดำเนินการที่มีคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้มาตรฐาน รางวัลเหรียญทอง “Quality Choice Prize” จาก ESQR (European Society for Quality Research) ประเทศเยอรมนี ที่ยืนยันได้ถึงความปลอดภัยในกระบวนการจัดเก็บและการนำสเต็มเซลล์มาใช้ในอนาคต

✓ ยืนยันถึงความน่าเชื่อถือด้วยการดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
✓ ยืนยันว่า Stem Cell ที่จะถูกนำมาใช้ในอนาคต จะเป็นเซลล์ที่ได้รับการจัดเก็บและเพาะเลี้ยงจากลูกน้อยหรือตนเอง 100%
✓ ยืนยันว่า Stem Cell ที่จัดเก็บนั้นจะไม่ถูกนำไปใช้กับผู้อื่น
✓ ยืนยันว่า Stem Cell ที่จัดเก็บนั้นจะไม่ถูกนำไปนำไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อื่น ๆ

นอกจากนี้ในการจัดเก็บ Stem Cell ของ Cryoviva เราจะใช้ระบบการจัดเก็บอัจฉริยะ Artificial intelligence หรือ AI Technology สุดฉลาดที่จะช่วยดูแล Stem Cell ให้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

ด้วยถังเก็บ Stem Cell พร้อมระบบถัง Liquid Nitrogen ขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการแช่แข็งได้อย่างรวดเร็ว ในอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถควบคุมและติดตามบันทึกระดับอุณหภูมิ ความชื้นและระดับน้ำยา ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีระบบเติม Liquid Nitrogen อัตโนมัติหากอุณหภูมิลดต่ำกว่าเกณฑ์ รวมถึงส่งแจ้งเตือนไปยังช่างเทคนิคให้สามารถควบคุมระบบทางไกลได้ผ่านมือถือทันที หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ Cryoviva จึงเป็นผู้นำนวัตกรรมสเต็มเซลล์ที่มีบริการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากทารก สเต็มเซลล์จากรก เลือดสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ และเนื้อเยื่อไขมันอย่างปลอดภัย พร้อมดูแลทุกคนในครอบครัวให้ได้รับ Stem Cell ที่มีคุณภาพและสามารถใช้เป็นหลักประกันทางสุขภาพได้ในอนาคต

“Your Life is Your Choice”
คุณภาพชีวิต…ที่คุณเลือกเองได้

เลือกเก็บ Stem Cell เพื่อตัวคุณเอง ลูกน้อย และทุกคนในครอบครัวด้วยบริการที่ครอบคลุมจาก Cryoviva ด้วยสเต็มเซลล์ราคาตามแพ็กเกจที่คุณเลือกได้

FOR MOMS AND FAMILY

“สำหรับคุณแม่และทุกคนในครอบครัว”

Cord Blood (CB) เลือดสายสะดือ

สายสะดือ คือ สิ่งที่เป็นมากกว่าสายใยที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก แต่ยังสามารถใช้ในการฟื้นฟูโรคร้ายต่าง ๆ ด้วยการเก็บ Stem Cell จากเลือดสายสะดือได้อีกด้วย

สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือเป็นแหล่งรวมเซลล์ต้นกำเนิดที่ได้รับการศึกษาวิจัยและถูกนำมาใช้ในการฟื้นฟูเซลล์เม็ดเลือดและฟื้นฟูเซลล์ที่ถูกทำลายจากการรักษาด้วยวิธีการฉายรังสีหรือเคมีบำบัด เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันนั้นทำงานได้ดีขึ้นและกลับมาอยู่ในระดับที่ปกติ โดยกระบวนการจัดเก็บ Stem Cell จากเลือดสายสะดือนั้นสามารถเก็บสเต็มเซลล์จากทารกภายหลังจากการคลอด ทำให้ไม่มีความเจ็บปวดและผลข้างเคียงใด ๆ

ซึ่งการเก็บ Stem Cell ให้ลูกน้อยจากเลือกสายสะดือจะสามารถฟื้นฟูโรคได้มากถึง 85 โรค จากกลุ่มโรคต่าง ๆ เหล่านี้

 •  กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดทุกชนิด
 •  กลุ่มโรคไขกระดูกผิดปกติ
 •  กลุ่มโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 •  กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือดแดง
 •  กลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบเผาผลาญอาหาร

โดยการเก็บสเต็มเซลล์ทารกจากเลือดสายสะดือนั้น เป็นเซลล์ที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับเด็กที่เป็นเจ้าของเลือดจากสายสะดือนั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีโอกาสถึง 1 ใน 4 ที่เนื้อเยื่อจะมีความเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับพี่หรือน้องของเด็กด้วย

Cord Tissue (CT) เนื้อเยื่อสายสะดือ

เนื้อเยื่อสายสะดือเป็นแหล่งเซลล์ต้นกำเนิดที่มักถูกนำมาใช้กับผู้ใหญ่ในการรักษาโรคทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม

เนื่องจากความสามารถในการแบ่งเซลล์และพัฒนาไปเป็นเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น เซลล์ไขมัน กระดูกอ่อน และกล้ามเนื้อ ด้วยเหตุนี้การเก็บ Stem Cell ทารกจากเนื้อเยื่อสายสะดือจึงถูกนำมาศึกษาและวิจัยเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคต่าง ๆ ดังนี้

 • โรคข้อเข่าอักเสบ (Osteoarthritis)
 • โรคหลอดเลือดขาอุดตัน (Critical Limb Ischemia)
 • ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (Acute Respiratory Distress Syndrome)
 • ภาวะเซลล์ต้นกำเนิดของผู้ให้ต่อต้านร่างกายผู้ป่วยภายหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ (Graft Versus Host Disease)
 • โรคลำไส้อักเสบโครนส์ (Crohn’s Disease)
 • โรคเบาหวาน (Diabetes)
 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Multiple Sclerosis)

นอกจากนี้สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อสายสะดือยังมีคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นคือ สามารถนำไปใช้ได้กับตัวลูกน้อยเองโดยมีความเข้ากันของเนื้อเยื่อที่สมบูรณ์ พร้อมคุณสมบัติในการเพิ่มจำนวนที่มีมาก สามารถนำไปใช้ได้หลายครั้ง และสามารถจัดเก็บได้โดยไม่มีความเจ็บปวดใด ๆ

Amnion Tissue (AT) เนื้อเยื่อหุ้มรก

ความมหัศจรรย์ของสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อหุ้มรก คือความสามารถในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์บริเวณต่าง ๆ คือ เซลล์กระดูก กระดูกอ่อน และไขมัน ทำให้ได้มีการศึกษาและนำสเต็มเซลล์จากรกมาใช้ในการฟื้นฟูโรคทางระบบประสาทและสมองต่าง ๆ เช่น

 • โรคอัมพาต
 • การบาดเจ็บที่คอและไขสันหลัง
 • โรคพาร์กินสัน
 • โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น

นอกจากนี้เซลล์ที่ได้จากการเพาะ Stem Cell จากเนื้อเยื่อหุ้มรกยังสามารถใช้ในการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์กระดูก ได้อีกด้วย

Adipose Derived MSCs (ADSC) สเต็มเซลล์มีเซนไคมอลจากไขมัน

Stem Cell จากไขมัน อีกแหล่งเซลล์ต้นกำเนิดที่สำคัญที่ที่สามารถนำไปใช้ในการฟื้นฟูร่างกายได้ โดยเป็นการดำเนินการจัดเก็บเพียงครั้งเดียวแต่สามารถเก็บรักษาและนำมาใช้ได้หลายครั้งขึ้นอยู่กับการวางแผนการจัดเก็บและความพร้อมของแต่ละบุคคล

ซึ่งได้มีการศึกษาและพัฒนาเพื่อนำ Stem Cell มีเซนไคมอลจากไขมัน ไปใช้ในการฟื้นฟูและรักษาโรคต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ที่จัดเก็บ Stem Cell เช่น

 • เพื่อความงาม : ลดเลือนริ้วรอย ชะลอวัย ให้ผิวหน้าเต่งตึง
 • โรคแพ้ภูมิตัวเอง
 • ฟื้นฟูข้อเข่าและข้อต่อเสื่อมจากการที่น้ำในข้อเข่าน้อยจนมีสภาวะข้อเข่าอักเสบ
 • ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจากความเสื่อมต่างๆ
 • ฟื้นฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้า เป็นต้น

ซึ่งสเต็มเซลล์มีเซนไคมอลจากไขมันนั้นสามารถใช้ได้กับเจ้าของสเต็มเซลล์หรือผู้ที่ทำการจัดเก็บเท่านั้น โดยสามารถจัดเก็บได้ทั้งในขณะคลอดหรือเมื่อใดก็ได้ที่ร่างกายมีความพร้อม โดยได้รับการวินิจฉัยหรือผ่านการปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากเป็น Stem Cell ที่บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ก็สามารถจัดเก็บได้เช่นเดียวกัน

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถามรายละเอียด คลิกเลย

PERSONAL CARE

“สำหรับคุณภาพชีวิตที่คุณเลือกเองได้”

VivaGRAFT ดูดไขมันเพื่อเติมเต็มและฟื้นฟูร่างกาย

บริการเติมเต็มส่วนที่ขาด ด้วยการดูดเซลล์ไขมันจากส่วนที่เราไม่ต้องการเพื่อนำไปใช้เติมเต็มในส่วนต่าง ๆ ที่ขาด ไม่ว่าจะเป็นบนใบหน้าหรือร่างกาย

ซึ่ง VivaGRAFT เป็นบริการที่ถูกใช้ทดแทนการฉีดฟิลเลอร์ เนื่องจากเป็นการดำเนินการที่มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ เพราะเป็นการใช้ไขมันภายในร่างกายของเราเองเพื่อใช้ในการเติมเต็มส่วนต่าง ๆ ที่ต้องการ และที่สำคัญคือสามารถดูดไขมันเพียงครั้งเดียวและจัดเก็บเพื่อนำไปใช้ในครั้งต่อไปได้ยาวนานถึง 2 ปี

✔ ช่วยเติมเต็มและปรับรูปหน้าให้สมส่วน
✔ ช่วยแก้ไขปัญหาในหน้าผิดรูป
✔ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัดทำศัลยกรรม

ด้วยเหตุนี้ Cryoviva จึงได้มีการจัดเก็บไขมัน VivaGRAFT อย่างมีมาตรฐาน ด้วยห้องปฏิบัติการ และกระบวนการดำเนินการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล พร้อมด้วยกระบวนการจัดเก็บและน้ำยาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งเป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติและพิสูจน์แล้วว่า สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความปลอดภัยและได้มาตรฐาน

VivaCELL แช่แข็งและเพิ่มจำนวนเซลล์เพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูร่างกาย

นวัตกรรมและบริการดูดไขมันและเข้าสู่กระบวนการแช่แข็งและนำมาคัดแยกเพื่อเพิ่มจำนวนให้ได้สเต็มเซลล์หน้าใสจากไขมัน หรือ VivaCELL ตามต้องการ

ซึ่งการทำ VivaCELL นั้นสามารถดูดไขมันเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกและเพิ่มจำนวน โดยเก็บไว้ใช้ฟื้นฟูส่วนต่าง ๆ ในร่างกายได้หลายครั้งตลอดชีวิต อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้เนื่องจากเป็นการใช้ Stem Cell จากไขมันของเราเองทำให้มีความเข้ากันได้ของร่างกายถึง 100% ซึ่งตัวอย่างโรคหรือความเสื่อมที่ได้รับการศึกษาและนำสเต็มเซลล์จากไขมันมาใช้ เช่น

 • ช่วยฟื้นฟูผิวหน้าลดเรือนริ้วรวย ให้ผิวหน้าเต่งตึง ทำให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์
 • ช่วยฟื้นฟูโรคแพ้ภูมิตัวเอง
 • ช่วยฟื้นฟูภาวะข้อเข่าและข้อต่อเสื่อม (น้ำในข้อเข่าน้อยจนมีสภาวะข้อเข่าอักเสบ)
 • ช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความอ่อนล้า
 • ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายจากความเสื่อมของเซลล์ต่าง ๆ

EGG BANK ฝากไข่ เตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์เมื่อต้องการ

“เตรียมพร้อมมีบุตรในอนาคต ด้วยการฝากไข่กับ Cryoviva”

นอกจากบริการเก็บสเต็มเซลล์จากทารกและสเต็มเซลล์จากบริเวณอื่น ๆ แล้ว เรายังมีบริการรับฝากไข่ “EGG BANK” เพื่อให้พร้อมที่สุดในการมีบุตรในช่วงเวลาที่ต้องการของ Cryoviva เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมมีบุตรในช่วงนี้ แต่ต้องการมีบุตรในอนาคต โดยการนำเอาไข่ในวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่ในสภาพดีออกมาจากรังไข่ เพื่อแช่แข็งและทำให้ไม่เสื่อมสภาพ พร้อมนำมาใช้เพื่อการตั้งครรภ์ในเวลาที่ต้องการ

✔ ผู้ที่กำลังรักษาโรคมะเร็ง
✔ ผู้ที่ต้องการมีบุตรในอนาคต แต่ยังไม่พร้อมมีบุตรในช่วงนี้
✔ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการมีบุตรในอนาคต

ซึ่งการเข้ารับบริการ EGG BANK ของ Cryoviva นั้น ควรดำเนินการในช่วงวัยเจริญพันธุ์ (อายุ 20-30 ปี) เพื่อให้ไข่มีความแข็งแรงและสมบูรณ์มากที่สุด

SPERM BANK ฝากสเปิร์ม เพื่อนำออกมาใช้เมื่อพร้อมมีบุตร

“ฝากสเปิร์มกับ Cryoviva เพื่อนำออกมาใช้เพื่อพร้อมที่จะมีบุตรในอนาคต”

บริการรับฝากสเปิร์มของเราจะเป็นการคัดและจัดเก็บโดยการแช่แข็งสเปิร์มที่มีความแข็งแรงและสมบูรณ์ไว้ในถึงไนโตรเจนเหลว พร้อมนำมาใช้สำหรับการมีบุตรในเวลาที่ต้องการ

✔ ผู้ที่มีบุตรยาก
✔ ผู้ที่มีคู่สมรสอยู่ห่างไกล
✔ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคมะเร็งที่ต้องมีการให้เคมีบำบัด
✔ ผู้ที่ต้องการเก็บสเปิร์มไว้เพื่อบริจาคให้กับผู้ที่มีบุตรยาก

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถามรายละเอียด คลิกเลย

ADDITIONAL SERVICES

Health Consultation ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ

Cryoviva พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของคุณแม่ตั้งครรภ์ เพื่อให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์พร้อมรับมือกับปัญหาสุขภาพและสามารถวางแผนสุขภาพของตัวเอง ลูกน้อย และทุกคนในครอบครัวได้ในอนาคต

Special Test บริการตรวจพิเศษจาก Cryoviva

บริการพิเศษจาก Cryoviva ที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายต่าง ๆ เพื่อวางแผนในการจัดเก็บสเต็มเซลล์เพื่อนำไปใช้ได้อย่างตรงจุด

✔ ApoE การตรวจหายีนประเมินความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม
✔ Preeclampsia การตรวจหาครรภ์เป็นพิษ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถามรายละเอียด คลิกเลย

CONCIERGE SERVICE

“บริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของไครโอวิวา”

Cryoviva มีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับบริการเก็บสเต็มเซลล์ทารกและการเก็บสเต็มเซลล์ในบริเวณต่าง ๆ เพื่อวางแผนการนำไปใช้ได้อย่างตรงจุด

✔ พูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
✔ วางแผนแนวทางการดูแลสุขภาพของลูกน้อยในอนาคต
✔ ศึกษาข้อมูลในการเข้ารับการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิด
✔ ปรึกษาและสอบถามข้อมูลการนำเซลล์ต้นกำเนิดไปใช้
✔ แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเพิ่มเติม

ตารางเปรียบเทียบสเต็มเซลล์และการนำไปใช้

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการเก็บสเต็มเซลล์กับ Cryoviva

หากสนใจจัดเก็บสเต็มเซลล์จากทารก สเต็มเซลล์จากรก เลือดสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ และเนื้อเยื่อไขมันสามารถเตรียมความพร้อมโดยทำตามคำแนะนำ ดังนี้

Step 1 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บ Stem Cell ทารก ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ เพื่อวางแผนในการเข้ารับการจัดเก็บและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Step 2 ปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญของ Cryoviva เพื่อวางแผนในการจัดเก็บ Stem Cell ให้ลูกน้อย
Step 3 ทำข้อตกลงในการจัดเก็บ Stem Cell โดยเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
Step 4 คุณแม่จะได้รับกล่องเก็บ Stem Cell จากทาง Cryoviva หลังจากทำข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์
Step 5 คุณแม่เตรียมร่างกายให้พร้อมคลอด โดยนำกล่องเก็บ Stem Cell ไปมอบให้กับโรงพยาบาล ณ วันคลอด
Step 6 รับใบรับรองการเก็บ Stem Cell พร้อมผลตรวจจากห้องปฏิบัติการหลังจากการเก็บ Stem Cell เสร็จสมบูรณ์
Step 7 ติดต่อ Cryoviva เมื่อต้องการใช้เซลล์ต้นกำเนิด

เลือกเก็บสเต็มเซลล์โดยเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จัดเก็บสเต็มเซลล์จากทารกอย่างปลอดภัย
ด้วยมาตรฐานการจัดเก็บและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ระดับสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เลือก Cryoviva

 • pointCB-HSCs สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ
 • pointCT-MSCs สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อสายสะดือ
 • pointAM-MSCs สเต็มเซลล์จากเยื่อหุ้มรก
 • pointVivaCELL สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมัน
 • pointVivaGRAFT การดูดไขมันร่างกายเพื่อนำมาจัดเก็บ เพื่อรอใช้
 • pointPBSC สเต็มเซลล์จากกระแสเลือด
 • pointVivaBank ฝากไข่/ฝากสเปิร์ม
 • pointNatural Killer Cells (Cancer Immunotherapy)

สเต็มเซลล์และการนำไปใช้