สเต็มเซลล์ไครโอวิวาคือตัวช่วยฟื้นฟูสุขภาพ

ปลอดภัย

ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
ให้บริการอย่าง
“มีคุณภาพและมีจริยธรรม”

รางวัลการันตี

ได้รับรางวัลการันตีมากมายจากหลากหลายประเทศทั่วโลกมีมาตรฐานการรองรับในระดับสากล

เทคโนโลยีชั้นนำ

ใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์จากสหรัฐอเมริกา

สเต็มเซลล์

คืออะไร?

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือเซลล์ต้นกำเนิดที่มีความมหัศจรรย์และถือเป็นการแพทย์ทางเลือกเพื่อใช้รักษาและฟื้นฟูสุขภาพของทุกคนในครอบครัวได้แล้วในปัจจุบัน

เนื่องจาก Stem Cell มีความสามารถในการแบ่งตัวได้อย่างไม่จำกัดและยังเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายได้มากมายตามแหล่งต้นกำเนิด
ทำให้ Stem Cell ได้ถูกวิจัยและพัฒนาโดยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก พบว่า สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดสามารถใช้รักษา 85 โรคร้ายแรงได้ในปัจจุบัน
ได้แก่ กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดทุกชนิด กลุ่มโรคไขกระดูกผิดปกติ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคที่เกิดจากความผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือดแดง
โรคจากความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญอาหาร รวมไปถึงยังสามารถฟื้นฟูสุขภาพจากความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายได้อีกด้วย

โดย Stem Cell มีกลไกที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พัฒนาเป็นเซลล์ต่าง ๆ เพื่อเข้าไปทดแทนเซลล์ที่สูญเสียไปให้กลับมาทำหน้าที่ภายในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Icon-web-01-01

คุณสมบัติ

ของสเต็มเซลล์

Icon-web-01-01

ประโยชน์

ของการ
นำสเต็มเซลล์ไปใช้

การรักษาและฟื้นฟูโรคต่าง ๆ
ผิวพรรณและความงาม
การทดลอง

เก็บสเต็มเซลล์กับ Cryoviva

ธนาคารสเต็มเซลล์มาตรฐานระดับสากล

สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิด…หลักประกันทางสุขภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคที่มีความรุนแรงได้กว่า 85 โรค ให้กับลูกน้อย และเพื่อช่วยฟื้นฟูความเสื่อมของร่างกายให้กับทุกคนในครอบครัว
เลือกเก็บกับธนาคารสเต็มเซลล์ที่มีมาตรฐาน ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เลือก Cryoviva

เราพร้อมให้บริการเก็บสเต็มเซลล์ทารก หรือสเต็มเซลล์จากรกจากเลือดสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ และเนื้อเยื่อไขมัน และนำมาผ่านกระบวนการเพาะเลี้ยงโดยเครื่องมือและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ สเต็มเซลล์ที่มีคุณภาพ
ภายใต้มาตรฐานการรับรอง AABB
(Association for the Advancement of Blood & Biotherapies)
ซึ่งปัจจุบันเรามีการให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการจัดเก็บและการเพาะเลี้ยงแห่งเดียวในประเทศไทย

ปลอดภัย
ดำเนินการ
โดยผู้เชี่ยวชาญ
มีมาตรฐานการรับรอง
ในระดับสากล
ให้บริการอย่าง
"มีคุณภาพและมีจริยธรรม"
ได้รับรางวัลการันตี
มากมายจากหลาย
ประเทศทั่วโลก
ใช้เทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์จากสหรัฐอเมริกา

เก็บ Stem Cell กับ Cryoviva

ผู้นำนวัตกรรมสเต็มเซลล์ ภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัย
สูงสุดดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เพราะเราให้ความสำคัญในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การจัดเก็บสต็มเซลล์ การเพาะเลี้ยงครอบคลุมไปสู่กระบวนการการนำไปใช้
เพื่อให้ตรงกับปัญหาสุขภาพและความต้องการเฉพาะบุคคล
โดยมีการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานการรับรองในระดับสากลที่ควบคุมทุกขั้นตอนโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เพื่อประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดของคุณและทุกคนในครอบครัว
รวมไปถึงการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานเฉพาะทาง
ในด้านการวางแผนการจัดเก็บสเต็มเซลล์เพื่อให้ได้สเต็มเซลล์ราคาที่คุ้มค่าและเหมาะที่สุดสำหรับคุณ

เก็บสเต็มเซลล์อย่างปลอดภัย

โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ Cryoviva

มอบหลักประกันทางสุขภาพให้คุณ ลูกน้อย และทุกคนในครอบครัวได้ง่าย ๆ ด้วยการเลือกเก็บ Stem Cell กับ Cryoviva เพื่อนำไปใช้ในการฟื้นฟูความเสื่อมหรือโรคร้ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

เพราะ Stem Cell ในปัจุบันเป็นอีกหนึ่งการแพทย์ทางเลือกที่ถูกวิจัยและศึกษาเพื่อนำมาใช้ในรักษาและฟื้นฟู
ความเสื่อมต่าง ๆ ที่อาจไม่มีการรักษาที่ทำให้หายขาดได้ ทำให้ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี Cryoviva มีการพัฒนาอย่าง
ไม่หยุดยั้ง โดยปัจจุบันได้มีการให้บริการต่าง ๆ ในการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งจากการจัดเก็บเลือดสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ เยื่อหุ้มรก และไขมัน เพื่อนำมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสาตร์และการแพทย์ให้ได้มาซึ่งสเต็มเซลล์
จากทารก สเต็มเซลล์จากรกและสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมัน เพื่อให้คุณสามารถมอบเป็นหลักประกันทางสุขภาพและ
ช่วยฟื้นฟูความเสื่อมของเซลล์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้

โดยดำเนินการภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด ที่นอกจากจะได้รับการรับรองมาตรฐาน AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies) ที่มีการให้บริการทั้งด้านการจัดเก็บและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์แห่งเดียวในประเทศไทยในปัจจุบันแล้ว เรายังมีการดำเนินการที่มีคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้มาตรฐาน รางวัลเหรียญทอง “Quality Choice Prize” จาก ESQR (European Society for Quality Research) ประเทศเยอรมนี ที่ยืนยันได้ถึงความปลอดภัยในกระบวนการจัดเก็บและการนำสเต็มเซลล์มาใช้ในอนาคต

“Your Life is Your Choice”

คุณภาพชีวิต…ที่คุณเลือกเองได้

เลือกเก็บ Stem Cell เพื่อตัวคุณเอง ลูกน้อย และทุกคนในครอบครัว
ด้วยบริการที่ครอบคลุมจาก Cryoviva ด้วยสเต็มเซลล์ราคาตามแพ็กเกจที่คุณเลือกได้

FOR MOMS AND FAMILY


PERSONAL
CARE


ADDITIONAL SERVICES


CONCIERGE SERVICES


สำหรับคุณแม่และทุกคนในครอบครัว

Cord Blood (CB) เลือดสายสะดือ

สายสะดือ คือ สิ่งที่เป็นมากกว่าสายใยที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกแต่ยังสามารถใช้ในการฟื้นฟูโรคร้ายต่างๆ
ด้วยการเก็บ Stem Cell จากเลือดสายสะดือได้อีกด้วย

สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือเป็นแหล่งรวมเซลล์ต้นกำเนิดที่ได้รับการศึกษาวิจัยและถูกนำมาใช้ในการฟื้นฟูเซลล์เม็ดเลือดและฟื้นฟูเซลล์ที่ถูกทำลายจากการรักษา
ด้วยวิธีการฉายรังสีหรือเคมีบำบัดเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันนั้นทำงานได้ดีขึ้นและกลับมาอยู่ในระดับที่ปกติ โดยกระบวนการจัดเก็บ Stem Cell
จากเลือดสายสะดือนั้นสามารถเก็บสเต็มเซลล์จากทารกภายหลังจากการคลอด ทำให้ไม่มีความเจ็บปวดและผลข้างเคียงใด ๆ

ซึ่งการเก็บ Stem Cell ให้ลูกน้อยจากเลือกสายสะดือจะสามารถฟื้นฟูโรคได้มากถึง 85 โรค จากกลุ่มโรคต่าง ๆ เหล่านี้

 • กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดทุกชนิด
 • กลุ่มโรคไขกระดูกผิดปกติ
 • กลุ่มโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือดแดง
 • กลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบเผาผลาญอาหาร

โดยการเก็บสเต็มเซลล์ทารกจากเลือดสายสะดือนั้น เป็นเซลล์ที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับเด็กที่เป็นเจ้าของเลือดจากสายสะดือนั้น ๆ
นอกจากนี้ยังมีโอกาสถึง 1 ใน 4 ที่เนื้อเยื่อจะมีความเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับพี่หรือน้องของเด็กด้วย

Cord Tissue (CT) เนื้อเยื่อสายสะดือ

เนื้อเยื่อสายสะดือเป็นแหล่งเซลล์ต้นกำเนิดที่มักถูกนำมาใช้กับผู้ใหญ่ในการรักษาโรคทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม

เนื่องจากความสามารถในการแบ่งเซลล์และพัฒนาไปเป็นเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น เซลล์ไขมัน กระดูกอ่อน และกล้ามเนื้อ ด้วยเหตุนี้การเก็บ Stem Cell
ทารกจากเนื้อเยื่อสายสะดือจึงถูกนำมาศึกษาและวิจัยเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคต่าง ๆ ดังนี้

 • โรคข้อเข่าอักเสบ (Osteoarthritis)
 • โรคหลอดเลือดขาอุดตัน (Critical Limb Ischemia)
 • ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (Acute Respiratory Distress Syndrome)
 • ภาวะเซลล์ต้นกำเนิดของผู้ให้ต่อต้านร่างกายผู้ป่วยภายหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ (Graft Versus Host Disease)
 • โรคลำไส้อักเสบโครนส์ (Crohn’s Disease)
 • โรคเบาหวาน (Diabetes)
 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Multiple Sclerosis)

นอกจากนี้สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อสายสะดือยังมีคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่น คือ สามารถนำไปใช้ได้กับตัวลูกน้อยเองโดยมีความเข้ากันของเนื้อเยื่อที่สมบูรณ์
พร้อมคุณสมบัติในการเพิ่มจำนวนที่มีมาก สามารถนำไปใช้ได้หลายครั้ง และสามารถจัดเก็บได้โดยไม่มีความเจ็บปวดใด ๆ

Amnion Tissue (AT) เนื้อเยื่อหุ้มรก

ความมหัศจรรย์ของสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อหุ้มรก คือความสามารถในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์บริเวณต่าง ๆ คือ เซลล์กระดูก กระดูกอ่อน และไขมัน
ทำให้ได้มีการศึกษาและนำสเต็มเซลล์จากรกมาใช้ในการฟื้นฟูโรคทางระบบประสาทและสมองต่าง ๆ เช่น

 • โรคอัมพาต
 • การบาดเจ็บที่คอและไขสันหลัง
 • โรคพาร์กินสัน
 • โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น

นอกจากนี้เซลล์ที่ได้จากการเพาะ Stem Cell จากเนื้อเยื่อหุ้มรกยังสามารถใช้ในการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์กระดูก ได้อีกด้วย

Adipose Derived MSCs (ADSC) สเต็มเซลล์มีเซนไคมอลจากไขมัน

Stem Cell จากไขมัน อีกแหล่งเซลล์ต้นกำเนิดที่สำคัญที่ที่สามารถนำไปใช้ในการฟื้นฟูร่างกายได้
โดยเป็นการดำเนินการจัดเก็บเพียงครั้งเดียวแต่สามารถเก็บรักษาและนำมาใช้ได้หลายครั้งขึ้นอยู่กับการวางแผนการจัดเก็บและความพร้อมของแต่ละบุคคล

ซึ่งได้มีการศึกษาและพัฒนาเพื่อนำ Stem Cell มีเซนไคมอลจากไขมัน ไปใช้ในการฟื้นฟูและรักษาโรคต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ที่จัดเก็บ Stem Cell เช่น

 • เพื่อความงาม : ลดเลือนริ้วรอย ชะลอวัย ให้ผิวหน้าเต่งตึง
 • โรคแพ้ภูมิตัวเอง
 • ฟื้นฟูข้อเข่าและข้อต่อเสื่อมจากการที่น้ำในข้อเข่าน้อยจนมีสภาวะข้อเข่าอักเสบ
 • ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจากความเสื่อมต่าง ๆ
 • ฟื้นฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้า เป็นต้น

ซึ่งสเต็มเซลล์มีเซนไคมอลจากไขมันนั้นสามารถใช้ได้กับเจ้าของสเต็มเซลล์หรือผู้ที่ทำการจัดเก็บเท่านั้น
โดยสามารถจัดเก็บได้ทั้งในขณะคลอดหรือเมื่อใดก็ได้ที่ร่างกายมีความพร้อม โดยได้รับการวินิจฉัยหรือผ่านการปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากเป็น
Stem Cell ที่บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ก็สามารถจัดเก็บได้เช่นเดียวกัน

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถามรายละเอียด คลิกเลย

สำหรับคุณภาพชีวิตที่คุณเลือกเองได้

VivaGRAFT ดูดไขมันเพื่อเติมเต็มและฟื้นฟูร่างกาย

บริการเติมเต็มส่วนที่ขาด ด้วยการดูดเซลล์ไขมันจากส่วนที่เราไม่ต้องการเพื่อนำไปใช้เติมเต็มในส่วนต่าง ๆ ที่ขาด ไม่ว่าจะเป็นบนใบหน้าหรือร่างกาย
ซึ่ง VivaGRAFT เป็นบริการที่ถูกใช้ทดแทนการฉีดฟิลเลอร์ เนื่องจากเป็นการดำเนินการที่มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้
เพราะเป็นการใช้ไขมันภายในร่างกายของเราเองเพื่อใช้ในการเติมเต็มส่วนต่าง ๆ ที่ต้องการ
และที่สำคัญคือสามารถดูดไขมันเพียงครั้งเดียวและจัดเก็บเพื่อนำไปใช้ในครั้งต่อไปได้ยาวนานถึง 2 ปี

 • ช่วยเติมเต็มและปรับรูปหน้าให้สมส่วน
 • ช่วยแก้ไขปัญหาในหน้าผิดรูป
 • เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัดทำศัลยกรรม

ด้วยเหตุนี้ Cryoviva จึงได้มีการจัดเก็บไขมัน VivaGRAFT อย่างมีมาตรฐาน ด้วยห้องปฏิบัติการ และกระบวนการดำเนินการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
พร้อมด้วยกระบวนการจัดเก็บและน้ำยาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice)
ซึ่งเป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติและพิสูจน์แล้วว่า สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความปลอดภัยและได้มาตรฐาน

VivaCELL แช่แข็งและเพิ่มจำนวนเซลล์เพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูร่างกาย

นวัตกรรมและบริการดูดไขมันและเข้าสู่กระบวนการแช่แข็งและนำมาคัดแยกเพื่อเพิ่มจำนวนให้ได้สเต็มเซลล์หน้าใสจากไขมัน หรือ VivaCELL ตามต้องการ
ซึ่งการทำ VivaCELL นั้นสามารถดูดไขมันเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกและเพิ่มจำนวน โดยเก็บไว้ใช้ฟื้นฟูส่วนต่าง ๆ ในร่างกายได้หลายครั้งตลอดชีวิต
อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้เนื่องจากเป็นการใช้ Stem Cell จากไขมันของเราเองทำให้มีความเข้ากันได้ของร่างกายถึง 100%
ซึ่งตัวอย่างโรคหรือความเสื่อมที่ได้รับการศึกษาและนำสเต็มเซลล์จากไขมันมาใช้ เช่น

 • ช่วยฟื้นฟูผิวหน้าลดเรือนริ้วรวย ให้ผิวหน้าเต่งตึง ทำให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์
 • ช่วยฟื้นฟูโรคแพ้ภูมิตัวเอง
 • ช่วยฟื้นฟูภาวะข้อเข่าและข้อต่อเสื่อม (น้ำในข้อเข่าน้อยจนมีสภาวะข้อเข่าอักเสบ)
 • ช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความอ่อนล้า
 • ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายจากความเสื่อมของเซลล์ต่าง ๆ

EGG BANK ฝากไข่ เตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์เมื่อต้องการ

“เตรียมพร้อมมีบุตรในอนาคต ด้วยการฝากไข่กับ Cryoviva”

นอกจากบริการเก็บสเต็มเซลล์จากทารกและสเต็มเซลล์จากบริเวณอื่น ๆ แล้ว เรายังมีบริการรับฝากไข่ “EGG BANK” เพื่อให้พร้อมที่สุดในการมีบุตรในช่วงเวลาที่ต้องการของ Cryoviva เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมมีบุตรในช่วงนี้ แต่ต้องการมีบุตรในอนาคต โดยการนำเอาไข่ในวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่ในสภาพดีออกมาจากรังไข่
เพื่อแช่แข็งและทำให้ไม่เสื่อมสภาพ พร้อมนำมาใช้เพื่อการตั้งครรภ์ในเวลาที่ต้องการ

 • ผู้ที่กำลังรักษาโรคมะเร็ง
 • ผู้ที่ต้องการมีบุตรในอนาคต แต่ยังไม่พร้อมมีบุตรในช่วงนี้
 • ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการมีบุตรในอนาคต

SPERM BANK ฝากสเปิร์ม เพื่อนำออกมาใช้เมื่อพร้อมมีบุตร

“ฝากสเปิร์มกับ Cryoviva เพื่อนำออกมาใช้เพื่อพร้อมที่จะมีบุตรในอนาคต”

บริการรับฝากสเปิร์มของเราจะเป็นการคัดและจัดเก็บโดยการแช่แข็งสเปิร์มที่มีความแข็งแรงและสมบูรณ์ไว้ในถึงไนโตรเจนเหลว
พร้อมนำมาใช้สำหรับการมีบุตรในเวลาที่ต้องการ

 • ผู้ที่มีบุตรยาก
 • ผู้ที่มีคู่สมรสอยู่ห่างไกล
 •  ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคมะเร็งที่ต้องมีการให้เคมีบำบัด
 •  ผู้ที่ต้องการเก็บสเปิร์มไว้เพื่อบริจาคให้กับผู้ที่มีบุตรยาก

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถามรายละเอียด คลิกเลย

สำหรับคุณภาพชีวิตที่คุณเลือกเองได้

Health Consultation ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ

Cryoviva พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของคุณแม่ตั้งครรภ์ เพื่อให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์พร้อมรับมือกับปัญหาสุขภาพและสามารถวางแผนสุขภาพของตัวเอง ลูกน้อย และทุกคนในครอบครัวได้ในอนาคต

Special Test บริการตรวจพิเศษจาก Cryoviva

บริการพิเศษจาก Cryoviva ที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายต่าง ๆ เพื่อวางแผนในการจัดเก็บสเต็มเซลล์เพื่อนำไปใช้ได้อย่างตรงจุด

 • ApoE การตรวจหายีนประเมินความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม
 • Preeclampsia การตรวจหาครรภ์เป็นพิษ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถามรายละเอียด คลิกเลย

บริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

Cryoviva มีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับบริการเก็บสเต็มเซลล์ทารกและการเก็บสเต็มเซลล์ในบริเวณต่าง ๆ
เพื่อวางแผนการนำไปใช้ได้อย่างตรงจุด

 • พูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • วางแผนแนวทางการดูแลสุขภาพของลูกน้อยในอนาคต
 • ศึกษาข้อมูลในการเข้ารับการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิด
 •  ปรึกษาและสอบถามข้อมูลการนำเซลล์ต้นกำเนิดไปใช้
 •  แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเพิ่มเติม

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถามรายละเอียด คลิกเลย

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม

ในการเก็บสเต็มเซลล์กับ Cryoviva

หากสนใจจัดเก็บสเต็มเซลล์จากทารก สเต็มเซลล์จากรก เลือดสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ และเนื้อเยื่อไขมัน
สามารถเตรียมความพร้อมโดยทำตามคำแนะนำ ดังนี้

เลือกเก็บสเต็มเซลล์โดยเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จัดเก็บสเต็มเซลล์จากทารกอย่างปลอดภัย
ด้วยมาตรฐานการจัดเก็บและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ระดับสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เลือก Cryoviva
 • point  CB-HSCs สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ
 • point  CT-MSCs สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อสายสะดือ
 • point  AM-MSCs สเต็มเซลล์จากเยื่อหุ้มรก
 • point  ADSC สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมัน
 • point  Placenta Extract สารสกัดจากรก
ชนิดของสเต็มเซลล์ที่เก็บได้
สเต็มเซลล์และการนำไปใช้
Choose The Best Option
For Your Family's Future Health
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.