Activities
CSR

Run for a New Life

คุณคำโก้และคุณนกน้อย ศุกร์วิไล อาศัยอยู่ที่เมืองเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่าลูกชายคนแรก “น้องเบส” ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งไม่มีการรักษาที่หายขาดได้ วิธีการดูแลรักษาน้องเบสนั้น ต้องมีการถ่ายเลือดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ม้ามโต ควบคุมอาหารทุกมื้อ ห้ามเคลื่อนไหวร่างกายมากเกินไป เพราะอาจเกิดอันตรายถึงขั้นกระดูกหักได้ ทั้งคู่ไม่เคยยอมแพ้และสิ้นหวัง ต่างพากันหาวิธีการรักษาน้องเบส โดยเริ่มต้นหาข้อมูลจากหนังสือและอินเตอร์เน็ต จนวันหนึ่งได้ดูรายการทีวีไทยที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยบังเอิญ ซึ่ง รศ.นพ. ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของสเต็มเซลล์กับการรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย จากนั้นทั้งสองคนจึงตัดสินใจเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพฯ เพื่อพบคุณหมอปรีดา ขณะนั้นน้องเบสอายุได้ 2 ขวบ หลังจากได้ปรึกษากับคุณหมอแล้ว ได้รับคำแนะนำว่า ถ้าทั้งคู่มีบุตรคนที่ 2 คนน้องมีโอกาสจะช่วยคนพี่ได้ ด้วยการเก็บสเต็มเซลล์ของคนน้อง หาก DNA เข้ากันได้ก็สามารถปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เพื่อรักษาน้องเบส (คนพี่) ได้

หลังจากคลอดลูกคนที่ 2 และเก็บสเต็มเซลล์เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฎว่า DNA ทุกอย่างตรงกัน แต่การรักษาไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างสูงมากและเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายน้องเบส ครอบครัว ศุกร์วิไล จึงได้พยายามรวบรวมเงินอยู่ 2 ปี น้องเบสจึงได้เข้ารับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนสิงหาคม 2556 โดยอยู่ในความดูแลติดตามอาการจากทางคุณหมอปรีดาอย่างใกล้ชิด ซึ่งในการปลูกถ่ายครั้งนี้มีโอกาสหายถึง 95%

ทาง บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งกองทุนชื่อ “กองทุนไครโอวิวาสำหรับผู้ป่วยเพื่อการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์” อีกทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “Run for a New Life” เพื่อระดมทุนทรัพย์นำไปใช้เพื่อการปลูกถ่าย และค่าใช้จ่ายในภายหลังให้กับครอบครัวนี้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งในปัจจุบัน ครอบครัวนี้สามารถยิ้มได้ น้องเบสได้หายจากโรค และยังเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วย

มหัศจรรย์สายใยรัก ครอบครัวศุกร์วิไล

รับชมวิดิโอ
News Clipping