Medical Blog

ธนาคารสเต็มเซลล์คุณภาพดีเยี่ยมต้องที่ Cryoviva

Cryovivaธนาคารสเต็มเซลล์ที่มีห้องแล็บมากที่สุด 1 ใน 6 ของโลก

ธนาคารสเต็มเซลล์ตัวเลือกแห่งอนาคตใส่ใจทุกบริการที่ Cryoviva

 

ธนาคารสเต็มเซลล์เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการเก็บสเต็มเซลล์ไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต โดยธนาคารสเต็มเซลล์ราคาสุดพิเศษที่ Cryoviva นั้นมาพร้อมกับระบบการจัดการคุณภาพที่ดี มีห้องแล็บสำหรับ Stem Cell Banking ที่ได้รับรองคุณภาพโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลการเก็บ Stem Cell อย่างใกล้ชิดอีกด้วย

 

คุณภาพและความพร้อมของห้องแล็บธนาคารสเต็มเซลล์

 

รู้หรือไม่? ว่า Cryoviva คือธนาคารสเต็มเซลล์ที่ได้รับการรับรองจากองค์กร AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies) จึงมั่นใจได้เลยว่าการเก็บสเต็มเซลล์กับ Stem Cell Banking แห่งนี้จะมาพร้อมกับห้องแล็บที่เต็มไปด้วยคุณภาพระดับมาตรฐานที่เชื่อถือได้ทุกขั้นตอน ซึ่งนอกจากจะได้รับรองมาตรฐานจากองค์กร AABB แล้ว ก็ยังมีรางวัลประกันคุณภาพอีกหลายรางวัล เช่น

 • QUALITY CHOICE PRIZE 2019 จาก European Society for Quality Research (ESQR)
 • THE BIZZ AWARDS 2019 จาก World Confederation of Business (WORLDCOB)

ห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บของ Cryoviva ก่อนตั้งมาตั้งแต่ปี 2007 และเป็นธนาคารสเต็มเซลล์ที่มีห้องแล็บปฏิบัติการมากที่สุด 1 ใน 6 ของโลก โดยให้บริการการเก็บสเต็มเซลล์เพื่อคุณแม่และครอบครัวด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และที่สำคัญห้องแล็บยังมีระบบปฏิการที่เน้นเรื่องของความสะอาดเป็นพิเศษ ทำให้ทั้งสเต็มเซลล์และบุคคลที่จะเข้าไปในห้องแล็บต้องผ่านระบบการทำความสะอาดของห้องแล็บอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการควบคุมบรรยากาศทั้งความดันและความชื้น เพื่อทำให้ภายในห้องแล็บให้มีความสะอาดอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้ทางเรายังมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยไว้สำหรับใช้ดำเนินการเก็บสเต็มเซลล์โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ กล่อง และถังที่ใช้จัดเก็บก็ล้วนแล้วแต่เป็นอุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานจากองค์กร AABB ทั้งสิ้น ซึ่งนอกจากจะได้รับการรองจากองค์กรที่น่าเชื่อถือแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้ายสเต็มเซลล์ยังเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้การรับรองมาตรฐานจาก IATA อีกด้วย เรียกได้ว่าธนาคารสเต็มเซลล์แห่งนี้มีพร้อมทั้งด้านบุคลากร ห้องแล็บ และอุปกรณ์ที่ได้รับการรองมาตรฐานจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ ทุกท่านจึงสามารถไว้วางใจบริการเก็บสเต็มเซลล์กันได้เลยว่าจะมีความปลอดภัยและสเต็มเซลล์ท่านจะได้รับการเก็บรักษาเป็นอย่างดี

 

ขั้นตอนการจัดเก็บสเต็มเซลล์กับธนาคารสเต็มเซลล์

 

ขั้นตอนการเก็บสเต็มเซลล์ของธนาคารสเต็มเซลล์นั้นมีขั้นตอนที่ไม่ได้ซับซ้อนแต่จัดเต็มในด้านความปลอดภัยและคุณภาพทุกขั้นตอน โดยคุณแม่และครอบครัวสามารถวางใจได้เลยว่าการเก็บสเต็มเซลล์กับเราจะได้รับบริการที่ดี รวมถึงได้เก็บรักษาสเต็มเซลล์ไว้อย่างปลอดภัยแน่นอน ซึ่งขั้นตอนการเก็บสเต็มเซลล์มีดังนี้

 

เก็บสเต็มเซลล์

หลังจากที่คุณแม่คลอดเจ้าตัวน้อยแล้ว ก็จะเริ่มทำการจัดเก็บสเต็มเซลล์ หลังจากนั้นก็จะนำสเต็มเซลล์ใส่บรรจุภัณฑ์ที่ได้การรับรองมาตรฐานจากองค์กร AABB เพื่อนำเข้าห้องแล็บต่อไป

 

นำสเต็มเซลล์เข้าสู่ห้องแล็บ

หลังจากเก็บสเต็มเซลล์แล้วต่อมาก็จะเป็นการนำสเต็มเซลล์เข้าสู่ห้องแล็บโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ เพราะยิ่งสเต็มเซลล์มีความสมบูรณ์มากเท่าไรก็จะสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่านั้น ซึ่งเมื่อมาถึงห้องแล็บแล้วสเต็มเซลล์ก็จะถูกนำไปเข้าสู่ระบบควบคุมความสะอาดหรือตู้นำส่งเป็นอย่างแรก เพื่อทำให้บรรจุภัณฑ์มีความสะอาดพร้อมเข้าห้องแล็บและดำเนินขั้นตอนต่อไป

 

การเก็บรักษาดูแลสเต็มเซลล์

เมื่อจัดเก็บสเต็มเซลล์และผ่านกระบวนการนำส่งแล้ว ทางธนาคารสเต็มเซลล์ก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเก็บรักษาดูแลสเต็มเซลล์ภายในห้องแล็บ ทุกขั้นตอนจะทำโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดเก็บสเต็มเซลล์โดยตรง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  1. ตรวจคัดกรองสเต็มเซลล์
  2. ตั้งรหัสสเต็มเซลล์
  3. ประเมินคุณภาพสเต็มเซลล์
  4. คัดแยกสเต็มเซลล์
  5. เพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์
  6. เก็บรักษาสเต็มเซลล์ในถังระบบไนโตรเจนที่มีอุณหภูมิติดลบ 196 องศาเซลเซียส

มาตรฐานการเพาะเลี้ยงเซลล์ระดับพรีเมียม

Cryoviva ทำการเก็บสเต็มเซลล์และเพาะเลี้ยงเซลล์ในระดับพรีเมียมได้มาตรฐาน AABB โดยจะใช้ระบบจัดเก็บ Liquid Nitrogen พร้อมกับเทคโนโลยี USA Patented Explant Technology ซึ่งเซลล์จะได้รับสารกระตุ้นการเติบโตมากกว่า 2 เท่า และได้เซลล์ตั้งต้นเยอะกว่าเดิม 3 เท่า รวมถึงได้เซลล์มีชีวิตมากกว่าเดิมถึง 13%

Cryoviva เลือกใช้ Explant Technology

 

ส่งมอบสเต็มเซลล์ให้กับคุณแม่และครอบครัว

เมื่อทางคุณแม่และครอบครัวต้องการใช้สเต็มเซลล์เพื่อดูแลตัวเองในด้านต่าง ๆ เราก็จะส่งมอบสเต็มเซลล์ที่ผ่านกระบวนการเก็บรักษามาเป็นอย่างดีให้กับคุณแม่และครอบครัวอย่างปลอดภัย ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการจัดเก็บทั้งหมดได้ดังต่อไปนี้

  1. ติดต่อ Cryoviva ในวันคลอดหรือตอนเจ็บท้องคลอด
  2. เก็บและขนส่งเลือดสายสะดือหรือเนื้อเยื่อ
  3. เข้าสู่กระบวนการทางห้องปฏิบัตการก่อนแช่แข็ง
  4. เริ่มขั้นตอนแช่แข็งสเต็มเซลล์
  5. จัดส่งใบรับรองผลการตรวจจากทางห้องปฏิบัติการ
  6. รับคำแนะนำจากแพทย์ เมื่อต้องการเบิกใช้สเต็มเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่ฝากไว้

ขั้นตอนการจัดเก็บสเต็มเซลล์กับ Cryoviva

ซึ่งทางคุณแม่กับครอบครัวสามารถเชื่อมั่นและวางใจได้เลยว่าการเก็บสเต็มเซลล์ไว้ใช้ในอนาคตนั้นจะถูกเก็บรักษาด้วยขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ เพราะเราเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดเก็บสเต็มเซลล์ที่ได้มาตรฐาน แถมยังมีเครื่องมือสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้งานได้ในทันที ดังนั้นการจัดเก็บสเต็มเซลล์กับเราจึงจะได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอน

 

คุณภาพของสเต็มเซลล์ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง?

คุณภาพของสเต็มเซลล์ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง? อาจจะเป็นคำถามที่หลาย ๆ คนสงสัยและต้องการรู้คำตอบ ซึ่งต้องขอบอกเลยว่าคุณภาพของสเต็มเซลล์นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ของทางธนาคารสเต็มเซลล์ที่ให้บริการ ดังนี้

 

ความพร้อมของห้องแล็บ

ธนาคารสเต็มเซลล์จะต้องมาพร้อมกับห้องแล็บที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพราะการจัดเก็บสเต็มเซลล์นั้นเต็มไปด้วยขั้นตอนที่ต้องใส่ใจและต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ทำให้ความพร้อมของแล็บเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของสเต็มเซลล์

 

ทีมงานคุณภาพ

นอกจากคุณภาพของห้องแล็บแล้ว ทีมงานที่ดำเนินการจัดเก็บสเต็มเซลล์ก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกัน โดยทีมงานจัดเก็บสเต็มเซลล์นั้นควรจะเป็นทีมงานที่มีความพร้อม ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการเก็บสเต็มเซลล์โดยเฉพาะ เพื่อทำให้การเก็บรักษาสเต็มเซลล์มีประสิทธิภาพดีและรักษาคุณภาพของสเต็มเซลล์ไว้ได้

เก็บสเต็มเซลล์กับธนาคารสเต็มเซลล์แล้วนำไปใช้ในด้านใดได้บ้าง? 

การเก็บสเต็มเซลล์ไว้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายประการและสามารถนำไปใช้กับสมาชิกในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในหัวข้อนี้เราจะพาไปดูกันว่าการเก็บสเต็มเซลล์ที่ Stem Cell Banking จะสามารถนำไปใช้ด้านใดได้บ้าง? ตามไปดูพร้อมกันได้เลย

ด้านฟื้นฟูโรค

การเก็บสเต็มเซลล์กับธนาคารสเต็มเซลล์ที่ได้รับรองมาตรฐานจะทำให้สเต็มเซลล์มีสภาพที่พร้อมใช้งานในด้านของการฟื้นฟูโรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี หรือที่เรียกกันว่าสเต็มเซลล์บำบัด โดยเราจะนำสเต็มเซลล์ที่สามารถแบ่งตัวและพัฒนามาเป็นเซลล์อื่น ๆ ได้ มาใช้ทดแทนเซลล์ที่เสียหายจากโรคร้ายให้กลับมาทำหน้าที่ได้ดังเดิม ซึ่งการเก็บ Stem Cell จะสามารถนำไปฟื้นฟูโรคได้ดังนี้

 

เลือดสายสะดือ Cord Blood (CB) 

   • กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือด
   • กลุ่มโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
   • กลุ่มโรคความผิดปกติของระบบเผาผลาญ

เนื้อเยื่อสายสะดือ Cord Tissue (CT)

   • โรคข้อเข่าอักเสบ
   • โรคหลอดเลือดขาอุดตัน
   • ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
   • ภาวะสเต็มเซลล์ต่อต้านหลังปลูกถ่ายอวัยวะ
   • โรคเบาหวาน
   • โรคลำไส้อักเสบโครนส์
   • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

เนื้อเยื่อหุ้มรก Amnion Tissue (AT)

   • โรคอัมพาต
   • โรคพาร์กินสัน
   • โรคอัลไซเมอร์

เนื้อเยื่อไขมัน Adipose Tissue (ADSC)

   • โรคแพ้ภูมิตัวเอง
   • ฟื้นฟูข้อต่อเสื่อม
   • ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
   • ฟื้นฟูความเหนื่อยล้า

 

ด้านความงามและผิวพรรณ

 

นอกจากสเต็มเซลล์จะสามารถนำมาใช้รักษาโรคและฟื้นฟูร่างกายได้แล้ว ก็ยังสามารถนำมาใช้ในด้านความงามได้ดีไม่แพ้กัน โดยการเก็บสเต็มเซลล์กับธนาคารสเต็มเซลล์ราคาสุดพิเศษสำหรับใช้ในด้านความงามจะเป็นการเก็บสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมัน Adipose Tissue ที่มีความสามารถฟื้นฟูความเสื่อมในร่างกายและเติมเต็มส่วนที่ขาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  • กระตุ้นการทำงานอนุมูลอิสระ
  • เพิ่มความแข็งแรงให้ชั้นผิวหนังแท้
  • เพิ่มเซลล์ไฟโบรบลาสต์ 
  • ฟื้นฟูผิวที่เสื่อมสภาพ 

จะเห็นได้ว่าธนาคารสเต็มเซลล์อย่าง Cryoviva Thailand เป็นธนาคารสเต็มเซลล์ราคาคุ้มค่าที่พร้อมทำให้ การเก็บ Stem Cell เป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นถ้ากำลังมองหา Stem Cell Banking ก็จะต้องเป็น Cryoviva ที่ได้การรับรองคุณภาพจากองค์กรชั้นนำ

 


See other

“ไครโอวิวา ธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์
ผู้นำนวัตกรรมมาตรฐานระดับสากล
อยู่เคียงข้างคุณภาพชีวิตของทุกคนในครอบครัว”

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญและรับสิทธิพิเศษจากไครโอวิวา  มีความสนใจบริการด้านไหนของไครโอวิวาเป็นพิเศษหรือไม่?

  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.