กลับ

Payment

ชำระผ่าน Internet Banking

โดยผู้ชำระเป็นเจ้าของบัตร ATM ที่ใช้กับบัญชีออมทรัพย์
หรือบัญชีกระแสรายวันที่ออกโดยธนาคารดังต่อไปนี้

Choose the best option for your family’s future health

ติดต่อเรา