Previous Activities
กลับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสเต็มเซลล์

2024 พฤษภาคม

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลงนามความร่วมมือกับ
บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือ
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสเต็มเซลล์

 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี คุณจิรัญญา ประชาเสรี ประธานกรรมการบริหาร-ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วย ว่าที่เรือตรีกันตพัฒน์ คเชนทร์ไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด และ ดร.อาคม ใสงาม ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ

.

เป็นตัวแทนจากบริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้ภายในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ยังได้รับเกียรติจากคณะแพทย์และนักวิชาการอาวุโสเข้าหารือถึงแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ให้สำเร็จและก่อเกิดประโยชน์สูงสุด
โดยความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือด้านเซลล์ต้นกำเนิด (Stemcell) และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โดยมีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม และการยกระดับองค์ความรู้ด้านเซลล์ต้นกำเนิดและเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ให้มากขึ้น ผ่านการสนับสนุนทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่จะให้การสนับสนุนด้านคำปรึกษาทางวิชาการ ซึ่งในฝั่งของบริษัทนั้น จะมีบทบาทในการสนับสนุนให้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ร่วมศึกษา ค้นคว้า และทำการวิจัยกับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จในการทำวิจัยอื่นๆ นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญในแวดวงงานวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ต่อไป

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.