Previous Activities
กลับ

ทีมแพทย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์ “ไครโอวิวา”

2023 มีนาคม

ทีมแพทย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โปรแกรมการอบรม”เซลล์บำบัดทางการแพทย์” เข้าเยี่ยมชมธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์ “ไครโอวิวา”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เกียรติธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์ “ไครโอวิวา” มีส่วนร่วมในโปรแกรมการอบรม “เซลล์บำบัดทางการแพทย์” ให้แก่บุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิทีมแพทยศาสตร์บัณฑิต ผู้ให้ความสนใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมสเต็มเซลล์ในปัจจุบัน

ไครโอวิวา (ประเทศไทย) โดย“คุณจิรัญญา ประชาเสรี” ประธานกรรมการบริหาร-ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มอบหมายให้ ดร.อาคม ใสงาม ผู้อำนวยการห้องปฎิบัติการธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์ ให้การตอบรับทีมแพทย์ผู้เข้าอบรมจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพ

ทั้งนี้ดร.อาคม ใสงาม ได้จัดเตรียมข้อมูลและทำการบรรยายเพื่อให้ความรู้ถึงกระบวนการจัดเก็บและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์อย่างได้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับโลก ด้วยองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์บำบัดให้การยอมรับระดับสากลถึงศักยภาพการปฎิบัติงานของห้องปฎิบัติการไครโอวิวา จ.นครปฐม
ไครโอวิวา (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย และหวังอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในโอกาสต่อไป

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.