กลับ

Payment

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

โดยนำใบแจ้งกำหนดชำระค่าบริการไปยื่นที่เคาน์เตอร์ธนาคารดังต่อไปนี้
และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ไครโอวิวา

 

Choose the best option for your family’s future health

ติดต่อเรา