Lifestyle Blog

3 ความเชื่อผิด ๆ ของคุณแม่ตั้งครรภ์เกี่ยวกับการ “ดื่มน้ำมะพร้าว”

ดื่มน้ำมะพร้าวทำให้แท้งบุตร..?

✓ ดื่มน้ำมะพร้าวจะช่วยให้คลอดง่าย ไม่มีไข..?

✓ ดื่มน้ำมะพร้าวจะช่วยให้ลูกมีผิวขาว..?

วามเชื่อเหล่านี้เป็นความจริงหรือไม่ ว่าการดื่มน้ำมะพร้าวทำให้แท้งบุตร..จริงหรือ?

จากความเชื่อที่ว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนในน้ำมะพร้าวจะส่งผลต่อการบีบตัวของมดลูก และทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการแท้งบุตรนั้น “ไม่เป็นความจริง” เพราะถึงแม้ว่าในน้ำมะพร้าวจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่จริง แต่ก็มีอยู่ในปริมาณที่น้อยมาก ทำให้ไม่มีผลต่อการหดหรือบีบตัวของมดลูกนั่นเอง

การดื่มน้ำมะพร้าวจะช่วยให้คลอดง่าย ไม่มีไข..จริงหรือ ?

ไขของลูกน้อยในครรภ์คือสิ่งที่ช่วยให้ผิวของลูกน้อยนั้นมีความชุ่มชื้น อีกทั้งยังเป็นตัวหล่อลื่นให้คุณแม่ตั้งครรภ์คลอดได้ง่ายขึ้น และถึงแม้ว่าการดื่มน้ำมะพร้าวจะช่วยให้ไขที่ผิวของทารกมีสีที่ขาวขึ้น แต่ก็ “ไม่ได้” ทำให้ไขเหล่านี้ลดน้อยลง

การดื่มน้ำมะพร้าวจะช่วยให้ลูกมีผิวขาว ผิวสวย..จริงหรือ ?

เนื่องจากเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ดื่มน้ำมะพร้าวบ่อย ๆ ไขของลูกน้อยแรกคลอดจะมีสีที่ค่อนข้างขาว ทำให้หลายคนมักเข้าใจผิดว่าการดื่มน้ำมะพร้าวจะช่วยให้ลูกมีผิวขาว ผิวสวย แต่แท้จริงแล้วการดื่มน้ำมะพร้าวไม่ได้มีส่วนช่วยให้ผิวของลูกน้อยขาวและสวยแต่อย่างใด เพราะเมื่อระยะเวลาผ่านไปสีผิวจริงของลูกน้อยก็จะปรากฏ ซึ่งสีผิวของลูกน้อยก็จะเป็นไปตามพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเอง


See other

“ไครโอวิวา ธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์
ผู้นำนวัตกรรมมาตรฐานระดับสากล
อยู่เคียงข้างคุณภาพชีวิตของทุกคนในครอบครัว”

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญและรับสิทธิพิเศษจากไครโอวิวา    มีความสนใจบริการด้านไหนของไครโอวิวาเป็นพิเศษหรือไม่?