Lifestyle Blog

สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือกับการรักษาโรคออทิสติก

สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือกับการรักษาโรคออทิสติก

ประสบการณ์จริงจาก Cryoviva Singapore


โซเฟีย เด็กชาวสิงคโปร์ที่มีสภาวะของโรคออทิสติก (Autistic Spectrum Disorder: ASD) หรือ กลุ่มโรคที่เกิดความผิดปกติของสมองที่ส่งผลให้เกิดความบกพร่องของพัฒนาการรอบด้าน โดยโซเฟียได้เข้าร่วมการบำบัดฟื้นฟูโดยใช้สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือของเธอเองในการรักษาโรคนี้ โดยโซเฟียได้อาศัยอยู่ที่สิงคโปร์กับพ่อและแม่ของเธอ ซึ่งเป็นพี่คนโต ในจำนวนของพี่น้อง ทั้งหมด 3 คน แม่ของโซเฟียเป็นนักกายภาพบำบัด เนื่องจากโซเฟียเป็นลูกคนแรกจึงเป็นธรรมดาเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้การตั้งครรภ์เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งการตรวจสุขภาพก่อนคลอดตามกำหนด และการค้นหาความรู้ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม และในระหว่างการอบรมสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลี้ยงลูก พวกเขาได้เรียนรู้หาข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือในการรักษาโรคต่างๆ ในอนาคต จึงได้ตัดสินใจเลือก Cryoviva Singapore สำหรับการจัดเก็บสเต็มเซลล์ให้กับลูกสาวของพวกเขา

โซเฟียเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ด้วยการคลอดธรรมชาติ ค่าผลการตรวจต่างๆ เป็นปกติและได้รับการเก็บเลือดจากสายสะดือตั้งแต่แรกเกิดเพื่อส่งไปจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือด้วยวิธีการเก็บรักษาแช่แข็งด้วยความเย็นระดับ -196 องศาเซลเซียส ด้านพัฒนาการของโซเฟียจนถึงอายุ 18 เดือน ทั้งการเล่น การสบตาและกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ ดูเหมือนจะเป็นปกติ แต่ในฐานะนักกายภาพบำบัด แม่ของโซเฟียสังเกตว่าพฤติกรรมของลูกเปลี่ยนไปเล็กน้อย และพัฒนาการของลูกไม่เป็นไปตามค่าเฉลี่ยที่เด็กทั่วไปควรจะเป็น ซึ่งในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพ่อและแม่ของโซเฟียได้รับอีเมล์ข้อมูลที่สำคัญจาก Cryoviva Singapore เกี่ยวกับโครงการการวิจัยทางคลินิกที่ดำเนินการโดย Department of Child Development, KK Women’s and Children’s Hospital (KKH) ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือในการรักษาโรคออทิสติกในเด็ก พ่อและแม่ของโซเฟียพบว่าเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมและอาการของกลุ่มวิจัยนี้มีลักษณะที่ลูกสาวของเขาอาจจะเข้าข่ายของโรคออทิสติก ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอัตราส่วน 1 ใน 150 ของเด็ก ทั้งคู่จึงไปที่โรงพยาบาลดังกล่าวเพื่อเข้ารับการทดสอบต่างๆ เพื่อประเมินลูกของพวกเขา ผลการทดสอบนี้ยืนยันว่าโซเฟียมีภาวะของโรคออทิสติก และเธอมีคุณสมบัติที่จะเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการทดสอบทางคลินิกทั้งหมด 20 คน โครงการการทดสอบนี้มีชื่อว่า “การปลูกถ่ายเลือดจากสายสะดือของตนเองสำหรับการรักษาโรคออทิสติก – เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ” การทดลองทางคลินิกได้รับการอนุมัติในปี 2561 โดย CIRB และ HSA Singapore โดยผู้ทำงานร่วมกันในการทดสอบคือ Duke University และ SingHealth โดยคณะแพทย์ผู้ทดสอบจะเข้าเยี่ยมและทำการตรวจค่าต่างๆ ของเด็กก่อนวันที่ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ ทั้งคู่จึงแจ้งทาง Cryoviva Singapore ให้ทราบว่าลูกของพวกเขาได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการทดสอบทางคลินิก จากนั้นทีมงานของ Cryoviva Singapore ได้ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล โดยทางห้องปฏิบัติการของบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนการเบิกใช้สเต็มเซลล์ทั้งหมดและตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งก่อนการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือที่เก็บไว้ตามข้อกำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติสากลของธนาคารสเต็มเซลล์ ค่าผลเลือดต่างๆ ได้รับการทดสอบคุณภาพทั้งหมด เช่น ความมีชีวิตของเซลล์ การทดสอบจำนวนเซลล์จุลชีพ (CFU) และการตรวจหาแอนติบอดีต่อเกล็ดเลือดเพื่อการเข้ากันได้ในการปลูกถ่าย (HLA) ก่อนการนำไปใช้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด การให้สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือของโซเฟียมีกำหนดในเดือนกรกฎาคม ปี 2564 ที่โรงพยาบาล KKH ในระหว่างการรักษา อาสาสมัครทุกคนจะได้รับสเต็มเซลล์จากสายสะดือของตนเองด้วยปริมาณ 25-50 ล้านเซลล์ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัมของตนเอง Cryoviva Singapore จัดให้มีการขนส่งเลือดจากสายสะดือที่เก็บไว้จากห้องปฏิบัติการไปยังธนาคารเลือดสิงคโปร์ (SCBB) ด้วยระบบเครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิระหว่างการขนส่งเพื่อรักษาคุณภาพของสเต็มเซลล์ พ่อและแม่ของโซเฟียพาเธอไปรับการรักษาตามกำหนดการ การปลูกถ่ายเลือดจากสายสะดือทั้งหมดดำเนินการโดยคณะแพทย์อย่างราบรื่น ตามขั้นตอนการทดสอบทางคลินิก โซเฟียได้รับการติดตามผลในระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด 18 เดือนหลังการใช้เลือดจากสายสะดือของตนเอง โดยผลลัพธ์อยู่ระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์และประเมินผลโดย โรงพยาบาล KKH พ่อแม่ของเธอสังเกตว่าลักษณะการนอนของโซเฟียดีขึ้นอย่างชัดเจน ตอนนี้โซเฟียสามารถหลับสบายขึ้นหลังจากทำหัตถการ นอกจากนี้ยังสังเกตเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มีการเคลื่อนไหวโดยรวมหลังจากการให้สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือก็ดีขึ้น

ปัจจุบัน โซเฟียอายุ 7 ขวบ และเวลาผ่านไปกว่า 1 ปีครึ่ง นับตั้งแต่การให้สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือครั้งแรก ไม่พบผลข้างเคียงใดๆ และอาการออทิสติกของโซเฟียดีขึ้นเป็นลำดับ พ่อของโซเฟียกล่าวว่าพวกเขาพอใจกับบริการธนาคารจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดของ Cryoviva Singapore การฉีดสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือมีประโยชน์ต่อการรักษาออทิสติกของลูกสาว เขาแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ทุกครอบครัวจัดเก็บสเต็มเซลล์ไว้ เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตและเซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดจากสายสะดือมีประโยชน์ในการรักษาโรคต่างๆ ที่ลูกอาจจะมีความเสี่ยงได้ในอนาคต

ที่มาของบทความ : Cord Blood for Autism in Singapore
https://parentsguidecordblood.org/en/news/cord-blood-autism-singapore

 


See other

“ไครโอวิวา ธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์
ผู้นำนวัตกรรมมาตรฐานระดับสากล
อยู่เคียงข้างคุณภาพชีวิตของทุกคนในครอบครัว”

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญและรับสิทธิพิเศษจากไครโอวิวา    มีความสนใจบริการด้านไหนของไครโอวิวาเป็นพิเศษหรือไม่?

    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.