Special Blog

ภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์กับสิ่งที่คุณแม่ต้องรู้!

ภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์

รู้ทันภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ เพื่อความปลอดภัยของคุณแม่และลูกน้อย

ภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์หรือภาวะครรภ์เสี่ยงสูงคือสิ่งที่คุณแม่ต้องระวัง เพราะหากปล่อยไว้และไม่รับมือกับภาวะครรภ์เสี่ยงอย่างถูกวิธี อาจส่งผลอันตรายถึงชีวิต! วันนี้ Cryoviva จะมาพาคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนไปรู้จักกับภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์หรือภาวะครรภ์เสี่ยงให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้พร้อมรับมือกับอาการต่าง ๆ และเข้าพบแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีหากตนเองอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงสูง

ภาวะครรภ์เสี่ยงคืออะไร..แบบไหนไม่ปลอดภัย เสี่ยงอันตรายต่อลูกน้อย

ครรภ์เสี่ยงสูง คือภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์หรือภาวะที่คุณแม่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากอาการผิดปกติ และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้งคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ได้ ด้วยเหตุนี้คุณแม่ตั้งครรภ์จึงควรเข้ารับการฝากครรภ์ แจ้งประวัติต่าง ๆ อย่างละเอียด รับการตรวจสุขภาพพื้นฐาน และเข้ามาตรวจครรภ์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อคัดกรองภาวะของครรภ์เสี่ยงเบื้องต้น อีกทั้งยังต้องดูแลตัวเองตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณแม่เองและลูกน้อยในครรภ์

นอกจากนี้หากคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นกังวลว่าลูกน้อยจะได้รับผลกระทบจากภาวะครรภ์เสี่ยงและมีอาการเจ็บป่วยได้ง่ายหรือมีโรคร้ายต่าง ๆ ตามมาหลังคลอด คุณแม่สามารถมอบอนาคตทางสุขภาพที่ดีให้กับลูกน้อยได้ ด้วยการวางแผนจัดเก็บสเต็มเซลล์กับลูกน้อยตั้งแต่แรกคลอด เพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูความเสื่อมของร่างกายและอาการของโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเอง

ปัจจัยที่ทำให้คุณแม่มีภาวะครรภ์เสี่ยง

ปัจจัยที่ทำให้คุณแม่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูงคือ

 • อายุของคุณแม่ตั้งครรภ์
 • โรคประจำตัวของคุณแม่ และโรคที่เกิดขึ้นก่อนการตั้งครรภ์
 • โรคหรืออาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์
 • ประวัติของปัญหาที่เคยเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และคลอดบุตร 
 • พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้สารเสพติด

นอกจากนี้การทำงานบ้านหรือการทำความสะอาดบ้านบางอย่าง แม้จะไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะครรภ์เสี่ยงหรือภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์โดยตรง แต่ก็ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ได้ แล้วคนท้องต้องระวังอะไรบ้าง การทำงานบ้านแบบไหนที่ควรระมัดระวัง ไปดูกัน

 • การใช้น้ำยาล้างห้องน้ำหรือสารทำความสะอาดต่าง ๆ : เพราะสารเคมีในน้ำยาทำความสะอาดอาจก่อให้เกิดอาการแพ้และคลื่นไส้ได้ง่าย
 • การยกของหนักหรือใช้แรงเยอะ : เพราะอาจทำให้คุณแม่มีอาการปวดหลังและปวดตามข้อ และมีความเสี่ยงสูงในการแท้งบุตร
 • การปีนขึ้นที่สูงเพื่อหยิบหรือปัดกวาดสิ่งของ : เพราะเสี่ยงต่อการล้มหรือตกจากที่สูง หากมีอาการหน้ามืดหรือเป็นลม 
 • การทำความสะอาดพื้นที่ลื่น ๆ : เพราะคุณแม่จะเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มได้ง่าย
 • การทำความสะอาดเศษฝุ่นและไรฝุ่นภายในบ้าน : เพราะอาจกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ เสี่ยงโรคหอบหืด เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และเสี่ยงโรคภูมิแพ้

อาการที่เกิดขึ้นจากภาวะครรภ์เสี่ยง

คนท้องต้องระวังอะไรบ้าง

– แพ้ท้องรุนแรง : เสี่ยงมีภาวะขาดน้ำ ลูกน้อยขาดสารอาหาร

– เลือดออกจากช่องคลอด : เสี่ยงแท้งบุตร ท้องนอกมดลูก

– ปวดท้องน้อย จุกแน่นลิ้นปี่มาก : เสี่ยงครรภ์เป็นพิษ

– มีไข้สูง ปวดศีรษะมาก : เสี่ยงมีภาวะติดเชื้อ

– ลูกดิ้นน้อยลงหรือไม่ดิ้น : เสี่ยงลูกน้อยเสียชีวิตในครรภ์

– ตัวบวม น้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็ว : เสี่ยงครรภ์เป็นพิษ

 

ซึ่งหากมีอาการผิดปกติเหล่านี้ คุณแม่ตั้งครรภ์ควรรีบเข้าพบแพทย์ทันที เพื่อรักษาอาการและทำการปรึกษาเกี่ยวกับการเก็บสเต็มเซลล์เพื่ออนาคตทางสุขภาพของลูกน้อยกับธนาคารสเต็มเซลล์ที่ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย

ผลกระทบและอันตรายที่เกิดจากภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์

คุณแม่ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์หรือมีภาวะครรภ์เสี่ยงสูงคือกลุ่มของผู้ที่ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้จากปัจจัยทั้งก่อนการตั้งครรภ์และระหว่างการตั้งครรภ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ได้ทั้งในขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด หรือหลังคลอด ซึ่งอันตรายที่เกิดขึ้นจากภาวะเสี่ยงมีดังนี้

 • เสี่ยงต่อการแท้งบุตร 
 • เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด หรือมีภาวะคลอดยาก 
 • ทารกมีพัฒนาการที่ผิดปกติ 

นอกจากนี้คุณแม่ที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงจะมีอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ง่ายกว่าคุณแม่ตั้งครรภ์โดยทั่วไป ทำให้ต้องได้รับการดูแลและเข้ารับการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสมนั่นเอง 

 

เช็กลิสต์ คุณแม่ตั้งครรภ์อยู่ในกลุ่มมี ‘ความเสี่ยงสูง’ หรือไม่ 

ครรภ์เสี่ยงสูงคือ

คนท้องต้องระวังอะไรบ้าง?…ปัจจัยที่เข้าข่ายว่าคุณแม่ตั้งครรภ์มี ‘ความเสี่ยงสูง’ และควรได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด ได้แก่

คุณแม่ตั้งครรภ์มีภาวะครรภ์เป็นพิษ
คุณแม่ตั้งครรภ์มีอายุมากกว่า 35 ปี หรือน้อยกว่า 18 ปี
คุณแม่ตั้งครรภ์แฝด โดยเฉพาะแฝดไข่ใบเดียวกัน
คุณแม่ตั้งครรภ์มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคไต โรคตับ เป็นต้น
คุณแม่ตั้งครรภ์มีหมู่เลือด Rh negative ที่หายาก 
คุณแม่ตั้งครรภ์มีภาวะติดเชื้อ เช่น ไวรัสตับอักเสบ โรคทางเพศสัมพันธ์
คุณแม่ตั้งครรภ์มีประวัติรับยาหรือสารเคมีที่อาจส่งผลต่อทารก
คุณแม่ตั้งครรภ์มีภาวะปากมดลูกสั้น
คุณแม่ตั้งครรภ์มีภาวะแท้งคุกคาม แท้งบ่อย รกเกาะต่ำ
คุณแม่ตั้งครรภ์มีประวัติเคยคลอดบุตรก่อนกำหนด
คุณแม่ตั้งครรภ์มีประวัติเคยคลอดทารกที่เจริญเติบโตช้าในครรภ์
คุณแม่ตั้งครรภ์มีประวัติเคยคลอดทารกน้ำหนักน้อยหรือตัวเล็ก
คุณแม่ตั้งครรภ์มีประวัติเคยคลอดบุตรที่มีความพิการแต่กำเนิด
คุณแม่ตั้งครรภ์มีโรคทางพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย

และหากคุณแม่เข้าข่ายว่าเป็นผู้ที่มีครรภ์เสี่ยงสูงดังกล่าว จะต้องได้รับการดูแลโดยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อให้สามารถดูแลตนเองและลูกน้อยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 

คุณแม่ตั้งครรภ์ ดูแลตัวเองอย่างไรปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง

คุณแม่ตั้งครรภ์ควรให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองอยู่เสมอ และลด ละ เลี่ยงในสิ่งที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองและลูกน้อยในครรภ์ เพราะการดูแลตัวเองเบื้องต้นคือสิ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์ได้ 

 

แล้วคุณแม่ตั้งครรภ์ควรดูแลตัวเองอย่างไร คนท้องต้องระวังอะไรบ้าง ไปดูกัน

 • เน้นการทานโฟเลตหรือโฟลิคตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ไปจนถึงตอนคลอด โดยควรทานในปริมาณ 4-5 มิลลิกรัมต่อวัน
 • ทานอาหารที่มีประโยชน์ ควบคุมน้ำหนักให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่เสมอ
 • ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้หนักจนเกินไป
 • งดการสูบบุหรี่
 • งดการดื่มแอลกอฮอล์
 • งดการยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
 • เข้าพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง

นอกจากนี้เราขอแนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์วางแผนเพื่อสุขภาพในอนาคตของลูกน้อย ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

 • มองหาโรงพยาบาลประจำสำหรับลูกน้อย
 • เลือกประกันสุขภาพสำหรับเด็กที่ครอบคลุม
 • วางแผนจัดเก็บสเต็มเซลล์กับลูกน้อยแรกคลอด

เพียงเท่านี้คุณแม่ตั้งครรภ์ก็สามารถรับมือกับภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์ พร้อมรู้ทันภาวะครรภ์เสี่ยงและสามารถเข้าพบแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีหากมีอาการเสี่ยงต่างเกิดขึ้นกันได้แล้ว!

————————————-

หากคุณแม่ตั้งครรภ์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ หรือต้องการสอบถามถึงแนวทางการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันภาวะครรภ์เสี่ยงสูงเพิ่มเติมว่าคนท้องต้องระวังอะไรบ้าง อาการท้องแข็งคืออะไร รวมถึงมีความสนใจในการวางแผนจัดเก็บสเต็มเซลล์กับลูกน้อยแรกคลอดเพื่ออนาคตทางสุขภาพของลูกน้อยและทุกคนในครอบครัว สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่ 

Cryoviva

“ธนาคารสเต็มเซลล์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล”

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการฝากครรภ์ เรื่องที่คุณแม่มือใหม่ต้องรู้

…เพื่อดูแล ติดตามพัฒนาการการเจริญเติบโตของทารก แล […]

0 comments

แจก !! 3 ตัวช่วยลดอาการแพ้ท้อง

แจก !! 3 ตัวช่วยลดอาการแพ้ท้องคุณแม่ตั้งครรภ์ต้องรู้..อ […]

0 comments

แพ้ท้องแบบไหนต้องไปพบแพทย์

“หากแพ้ท้องรุนแรง อาจเกิดอันตรายต่อคุณแม่และทารกในครรภ์ […]

0 comments

See other

“ไครโอวิวา ธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์
ผู้นำนวัตกรรมมาตรฐานระดับสากล
อยู่เคียงข้างคุณภาพชีวิตของทุกคนในครอบครัว”

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญและรับสิทธิพิเศษจากไครโอวิวา  มีความสนใจบริการด้านไหนของไครโอวิวาเป็นพิเศษหรือไม่?

  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.