สเต็มเซลล์

 
 

หลักในการเลือกธนาคารเก็บสเต็มเซลล์ที่คุณแม่มั่นใจ?


เพราะ โอกาสสำคัญที่คุณแม่จะมอบหลักประกันสุขภาพในอนาคตเป็นของขวัญให้ลูกน้อยมี เพียงครั้งเดียวคุณแม่จึงต้องเลือกผู้ให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อฝากความไว้ วางใจของครอบครัว ธนาคารเก็บรักษาสเต็มเซลล์ของลูกน้อยควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

  • 1. ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านการจัดเก็บ สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือจากองค์กรชั้นนำระดับโลก เช่น สมาคมธนาคารเลือดอเมริกัน (AABB) ซึ่งยืนยันว่าสเต็มเซลล์ที่ถูกเก็บไว้สามารถใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยตรงตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง
  • 2. เป็นสมาชิกเครือข่ายหรือมีเครือข่ายกับธนาคารสเต็มเซลล์ในระดับนานาชาติ เพื่อช่วยหาสเต็มเซลล์ที่เหมาะสมจากแหล่งอื่นหากมีความจำเป็น
  • 3. มีสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดเก็บสเต็มเซลล์ที่มีมาตรฐานรวมทั้งมีระบบการตรวจสอบอุณหภูมิและเติมไนโตรเจน เหลวแบบอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษาสเต็มเซลล์ในระยะยาว
  • 4. มีระบบการบันทึกข้อมูลสเต็มเซลล์ที่ได้รับการรับรองและยอมรับตามมาตรฐานธนาคาร สเต็มเซลล์ เช่น ระบบสเต็มแลป (Stem Lab)เพื่อความถูกต้อง แม่นยำของข้อมูล
  • 5. มีระบบบรรจุถุงเลือดแช่แข็งเป็นระบบแพ็คหลายชั้น โดยชั้นนอกสุดควรเป็นกล่องโลหะแข็งเพื่อป้องกันการแตกเสียหายและการปนเปื้อน
  • 6. มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำข้อมูลทางสุขภาพแก่คุณแม่และลูกน้อย
  • 7. มีสถานที่เก็บสเต็มเซลล์อยู่ในประเทศ เพื่อความสะดวกในการเบิกและขนส่งมาใช้ในการปลูกถ่าย
  • 8. มีแผนการชำระค่าบริการที่ยืดหยุ่น เหมาะสมกับแผนการเงินของครอบครัว รวมทั้งควรพิจารณาหากบริษัทมีการประกันหรือให้การสนับสนุนทางการเงินเมื่อมี การปลูกถ่ายจริง เพื่อลูกน้อยจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุด
  • 9. บริษัทมีความมั่นคงทางการเงิน มีแหล่งสนับสนุนทางการเงินที่เข้มแข็งมีกิจกรรมหรือการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกันว่าธุรกิจจะสามารถดำรงอยู่ได้ในระยะยาว
 
 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน