สเต็มเซลล์

จากผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้ค้นพบสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดชนิดใหม่ที่เรียกว่า “มีเซนไคมอลสเต็มเซลล์”(Mesenchymal Stem Cells) หรือ “เอ็มเอสซี” (MSC’s) ซึ่งมีศักยภาพสูงในการแบ่งตัวและพัฒนาไปเป็นเซลล์ประเภทต่างๆ ที่มีจุดกำเนิดจากเซลล์ชนิดมีเซนไคมอล อาทิเช่น ไขมัน กระดูกอ่อน กระดูก กล้าม เนื้อลาย จึงเหมาะสำหรับนำมาใช้กับผู้ใหญ่ในการรักษาโรคทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม


ปัจจุบันมีการทดลองทางการแพทย์เกี่ยวกับศักยภาพของมีเซนไคมอลสเต็มเซลล์ในการรักษาโรคต่างๆได้ ดังนี้

 
• โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ(Cardiac Arrhythmia)
• โรคข้อเข่าอักเสบ (osteoarthritis)
• โรคหลอดเลือดขาอุดตัน (Critical Limb Ischemia)
• ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (Acute respiratory Distress Syndrome)
• ภาวะเซลล์ต้นกำเนิดของผู้ให้ต่อต้านร่างกายผู้ป่วย (Graft vs. Host Disease)
• โรคลำไส้อักเสบโครนส์ (Crohn’s Disease)
• โรคเบาหวาน (Diabetes)
• โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Multiple Sclerosis)

ข่าวดีก็คือมีเซนไคมอลสเต็มเซลล์เหล่านี้พบได้ในเนื้อเยื่อสายสะดือ ที่สามารถทำการเก็บ คัดแยก และแช่แข็งไว้เพื่อนำไปใช้ในการรักษาในอนาคต เช่นเดียวกับที่เราเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือที่มีค่าของลูกไว้เพื่อมอบหลักประกัน ให้กับอนาคตที่ไม่อาจทราบได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณลักษณะที่โดดเด่นของมีเซนไคมอลสเต็มเซลล์ มีดังนี้


• เนื้อเยื่อที่มีความเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์
เช่นเดียวสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ มีเซนไคมอลสเต็มเซลล์ที่เก็บรักษาไว้สามารถนำไปใช้กับตัวเด็กได้ โดยมีความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่ออย่างสมบูรณ์
• คุณสมบัติในการเพิ่มจำนวน
มีเซนไคมอลสเต็มเซลลที่ได้จากเนื้อเยื่อสายสะดือสามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมีเซนไคมอลสเต็มเซลล์ที่ได้จากไขกระดูก ดังนั้นปริมาณสเต็มเซลลืที่ได้จึงมีมากกว่า
• การนำไปใช้หลายครั้ง :
วิทยาการทางห้องปฏิบัติการที่ก้าวหน้าทำให้เราสามารถเพาะเลี้ยงและเพิ่มจำนวนมีเซนไคมอลสเต็มเซลลืเพื่อนำไปใช้ได้หลายครั้งหากมีความจำเป็น
• กระบวนการจัดเก็บที่ไม่เจ็บปวด
การเก็บเนื้อเยื่อสายสะดือทำได้รวดเร็ว ไม่เจ็บปวด และ ไม่อันตรายทั้งต่อแม่และเด็ก ต่างจากขั้นตอนการเจาะเก็บไขกระดุกที่ต้องใช้เข็มและสร้างความเจ็บปวด

คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้โอกาสที่มีเพียงครั้งเดียวในชีวิต นี้ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อปกป้องคุ้มครองลูกน้อยจากความเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบเลือดและการเสื่อมของเนื้อเยื่อต่างๆ ด้วยการเก็บรักษาสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อสายสะดือร่วมกับสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ

 

 

 

 

 
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน