สเต็มเซลล์

ปัจจุบัน “การเตรียมอนาคตสำหรับด้านสุขภาพ” เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ จากการวิจัยและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ค้นพบคำตอบที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ หรือใช้ฟื้นฟูสุขภาพ นั่นคือ “สเต็มเซลล์”


เมื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าเลือดจากสายสะดืออุดมไปด้วย “สเต็มเซลล์” หรือเซลล์ต้นกำเนิด สายสะดือที่เปรียบเสมือนสายใยรักระหว่างคุณแม่และลูกน้อยจึงมีความสำคัญเสมือนสายใยชีวิตของครอบครัว และด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ในวันนี้ เราจึงมีความหวังสำหรับอนาคต เมื่อเราสามารถเก็บรักษาเลือดสายสะดือของทารกแรกเกิดไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคที่มีความรุนแรงต่างๆ ในวันข้างหน้าได้

 

ในอดีต เลือดสายสะดือคือของเสียทางการแพทย์ที่ถูกทิ้งไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทว่าในปัจจุบันเลือดสายสะดือคือแหล่งของเซลล์อันมีค่า ที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ ทุกวันนี้สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือสามารถใช้รักษาโรคที่มีความรุนแรงมากกว่า 85 ชนิด นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาวิจัยอีกมากที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้ความหวังกับเราว่าเราจะสามารถนำสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือไปใช้ประโยชน์ในการรักษาทางการแพทย์ได้ การทดสอบทางการแพทย์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเราจะสามารถใช้สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือในการรักษาโรคเบาหวาน โรคหัวใจ การบาดเจ็บของไขสันหลังรวมถึงอาการเจ็บป่วยอื่นๆ ได้ในอนาคตอันใกล้นี้

ไครโอวิวามุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารสเต็มเซลล์ที่ดีที่สุด ความแข็งแกร่งของเรา

1. ได้รับมาตรฐาน AABB ซึ่งเป็นองค์กร ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
2. เทคโนโลยีที่ใช้เป็นสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา
3. มีแผนการชำระเงินที่ยืดหยุ่นเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนมีโอกาสเก็บสเต็มเซลล์ของลูก
4. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินเมื่อมีการปลูกถ่ายจริง
5. ได้รับการสนับสนุนจากผู้ลงทุนที่มีความมั่งคั่งทางการเงินสูงเพื่อเป็นหลักประกันว่าหน่วยงานจะดำรงอยู่ได้ในระยะยาว กระบวนการจัดเก็บสเต็มเซลล์เลือดจากสายสะดืออันมีค่ายิ่งของลูกน้อย มีความสะดวก ทำได้ง่าย ไม่เจ็บปวด

“โอกาสที่มีเพียงครั้งเดียวในชีวิต “อย่าพลาดโอกาสพิเศษที่มีเพียงครั้งเดียวในชีวิต มอบ “สายใยรักสายใยชีวิต “…ให้กับลูกรักของคุณวันนี้

 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน