บริการของเรา

 

 

Special package เมื่อลูกค้าใช้บริการเก็บเลือดสายสะดือกับเรา

 

เป็นการเก็บสายสะดือและแช่แข็งเนื้อเยื่อเบื้องต้น โดยยังไม่ได้มีการเพาะเลี้ยง (ไม่รวมค่าธรรมเนียมรับฝากรายปี) เพื่อใช้เป็นแหล่งของมีเซนไคมอลสเต็มเซลล์ ในอนาคต

 

* การนำสเต็มเซลล์จากสายสะดือไปใช้ในการรักษาจัดว่าเป็นการรักษาที่ยังอยู่ภายใต้การวิจัย ทางคลินิก ใช้ในการรักษาโรคทาง Regenerative Medicine

 

 
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน