บริการของเรา

 

 

การจัดเก็บเลือดสายสะดือ*เพื่อลูกน้อยแบบเหมาจ่าย รับฝากตลอดชีพ


ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์


1. ได้รับความคุ้มครองเรื่องเงินช่วยค่ารักษา กรณีเบิกสเต็มเซลล์ไปใช้กับตัวน้องเอง
2. ได้รับความคุ้มครองความมีชีวิตของสเต็มเซลล์


ความคุ้มครองรวม 1 ล้านบาท

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน