ไครโอวิวา
(ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่
75/66,67 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 41 ถนนสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์. 02 661 6661 โทรสาร 02 259 3103 อีเมล์ info@cryoviva.com

ห้องแล็บ
35/8 หมู่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
ทรศัพท์. 034 312 161 โทรสาร 034 312 162

สมัครงานกับฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์. 02 661 6661 #654
อีเมล์ hr@cryoviva.com

* กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน