ไครโอวิวา
(ประเทศไทย) จำกัด

ครอบคลุมด้วยเครือข่ายการให้บริการทั่วทั้งสี่ทวีป

 

ไครโอวิวา มีเครือข่ายการให้บริการสูงสุดกว่า 24 ประเทศ ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป แอฟริกาและเอเชีย โดยมีธนาคารจัดเก็บที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AABB แล้วถึง 4 แห่ง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการให้บริการได้ครอบคลุมทั่วโลก ปัจจุบันยังคงมีแผนการขยายการให้บริการเพิ่มขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น ในประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เป็นต้น.

 

 

 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน