ไครโอวิวา
(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นธนาคารรับฝากและแช่แข็งสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยความร่วมมือของบริษัทชั้นนำของ โลกได้แก่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย, บริษัท ไครโอแบงส์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเดีย และบริษัท อาร์เจ คอร์พ อินเดีย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสเต็มเซลล์ ทำให้คุณมีความเชื่อมั่นและเข้าใจถึงความสำคัญของการเก็บสเต็มเซลล์ มหัศจรรย์แห่งการรักษาที่มีความเป็นไปได้อย่างไร้ขีดจำกัด ที่ไครโอวิวา เราเชื่อมั่นว่าสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือและเนื้อเยื่อสายสะดือ เป็นสายใยรักสายใยชีวิตที่แท้จริง เป็นความหวังและเสมือนคำสัญญาที่จะมอบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตของลูกน้อย พันธกิจของเราคือการเป็นพันธมิตรของครอบครัวที่มอบความไว้วางใจในการเก็บรักษาสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ อีกทั้งเรายังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งไม่จำกัดแค่เพียงธนาคารเก็บรักษาสเต็มเซลล์จาก เลือดสายสะดือเท่านั้น แต่ยังคงมองหาวิทยาการเพื่อต่อยอดจาก พื้นฐานที่แข็งแกร่ง อาทิ การรักษาโดยการใช้สเต็มเซลล์ การเก็บรักษาและการนำสเต็มเซลล์จากแหล่งอื่น ๆ การตรวจหาความผิดปกติ โดยใช้เทคนิคทางพันธุกรรม เป็นต้น เพื่อประโยชน์สูงสุด ต่อครอบครัวของลูกค้าต่อไป

 

 


จากความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ในปัจจุบันนี้นำมาซึ่งความหวังใหม่จากการจัดเก็บและเก็บรักษาสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือและเนื้อเยื่อสายสะดือของทารก สามารถนำมาใช้เพื่อรักษาชีวิตจากโรคภัยคุกคามต่างๆในภายหลังได้ ไครโอวิวาเชื่อว่าในอนาคต จะมีจำนวนคู่สามี-ภรรยาที่ให้ความสนใจในการพัฒนาด้านการจัดเก็บสเต็มเซลล์ในการรักษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไครโอวิวาดำเนินงานด้านกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตราสินค้า ขยายตัวเลือกในการให้บริการ และเพื่อการเข้าถึงเทคโนโลยีชั้นสูงสุด ในขณะที่ยังคงยึดมั่นในมาตรฐานด้านคุณภาพสูงสุดและราคาที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับลูกค้า พร้อมกันนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้ปรับปรุงและพัฒนาบริการของเราให้มีประโยชน์ยิ่งขึ้น ทั้งยังให้ความสำคัญต่อการร่วมมือกับหุ้นส่วนและผู้ร่วมงาน โดยผลักดันให้ประสบความสำเร็จและได้รับผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งถือเป็นจุดแข็งของเรา ทั้งนี้ไม่เพียงแต่คำนึงถึงประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้รับเฉพาะในด้านธนาคารสเต็มเซลล์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดูแลสุขภาพทางด้านอื่นๆ อีกด้วยไครโอวิวา และกลุ่มบริษัทในเครือ ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับโลก จึงเป็นหลักประกันว่าเราจะรักษามาตรฐานสูงสุดในการดำเนินงานธุรกิจของเรา เช่นเดียวกับที่หุ้นส่วนของเราดำเนินงานธุรกิจของตัวเอง โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน เช่น JCI (Joint Commission International) สำหรับสถาบันทางการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2557, บริษัทไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด จะมุ่งเน้นกิจกรรมทางการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าและขยายฐานข้อมูลให้เพิ่มขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนสำหรับคุณแม่เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเราและครอบครัวของลูกค้า ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้านธนาคารสเต็มเซลล์ระดับพรีเมียมของประเทศไทย ไครโอวิวามีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่ดีที่สุด คุณภาพที่เยี่ยมที่สุด และนำเทคโนโลยีขั้นสูงสุด มาใช้ในธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ลูกค้าของเรา

 

 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน