การรับรอง
และรางวัล

บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นธนาคารสเต็มเซลล์เพียงแห่งเดียวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI or Thailand Board of Investment)

 

 

 

 

 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน