การรับรอง
และรางวัล

ไครโอวิวาได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189: 2007  จากบูโรเวอิทัสเอร์ทิฟิเคชั่น (Bure Veritas Certification) ซึ่งเป็น UKAS Certified Body 

 

 

 

 

 

 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน