การรับรอง
และรางวัล

บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก AABB
MORE..
AABB
บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189: 2007 จากบูโรเวอิทัสเอร์ทิฟิเคชั่น (Bure Veritas Certification) ซึ่งเป็น UKAS Certified Body
MORE..
ISO 9001:2008
บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล “บริษัทสเต็มเซลล์ยอดเยื่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2016” ซึ่งถือเป็นปีที่ 2 ที่เราได้รับรางวัล อย่างต่อเนื่อง ในสาขาธุรกิจ Healthcare ซึ่งจัดมอบโดย Frost & Sullivan
MORE..
Frost & Sullivan
บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นธนาคารสเต็มเซลล์เพียงแห่งเดียวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI or Thailand Board of Investment)
MORE..
BOI or Thailand Board of Investment


กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน